08.04.2011

Innspill om tidlig ultralyd i svangerskapet

Foto:yaymicro.com.

Offentlige helsemyndigheter må være tydelige og åpne om hva som er hovedbegrunnelsen for et eventuelt tilbud om tidlig ultralyd i uke 11–13 i svangerskapet. Er det svangerskapsomsorg og fostermedisin eller fosterdiagnostikk til alle?

Uavhengig av hensikten, bør det utredes hvilke tilsiktede og utilsiktede konsekvenser et tilbud om tidlig ultralyd til alle gravide vil kunne få.

Bioteknologinemnda mener det bør holdes en konsensuskonferanse der man også diskuterer de etiske og samfunnsmessige sidene av et offentlig tilbud om tidlig ultralyd.

Dette skriver Bioteknologinemnda i brev til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten, som nå skal behandle saken som tidlig ultralyd.

Les Bioteknologinemndas innspill.

Siden ble opprettet: 08.04.2011. Siden ble oppdatert: 08.04.2011

Relevante temasider

Flere nyheter

Genredigering – hvordan skal vi regulere teknologien bak fremtidens middag?

08.07.2019

  Hvilke muligheter og utfordringer skaper genredigering for.. Les mer »

GENialt – sommerlektyren er sikret!

28.06.2019

Nyt sommeren og siste utgave av GENialt. Les.. Les mer »

Åpent møte: Sekvensering av nyfødte

07.06.2019

Genomsekvensering på friske nyfødte er nå mulig. Hindrer.. Les mer »

Sjå direkte: Trenger vi dyr for å få kjøtt?

06.06.2019

Laboratoriekjøtt, reint kjøtt, dyrefritt kjøtt og kunstig kjøtt… Les mer »

Trenger vi dyr for å få kjøtt?

16.05.2019

Laboratoriekjøtt, rent kjøtt, dyrefritt kjøtt og kunstig kjøtt… Les mer »

Regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven på høring

15.05.2019

  – Vi foreslår to hovedendringer: Å gjøre.. Les mer »

Frokostmøte 11. juni: Genteknologi og Crispr mot kreft – Hype eller håp?

09.05.2019

Med genteknologier som CRISPR utvikles neste generasjons immunterapier… Les mer »

Workshop for lærere: Nytt digitalt verktøy for ungdomsskolen

08.05.2019

På denne workshopen blir du kjent med det.. Les mer »

Debatt i Tromsø 22.5: Ungdomspolitikere om GMO   

07.05.2019

Hva mener neste generasjons politikere om genredigert mat?.. Les mer »

Bioteknologirådets forslag til ny GMO-regulering er publisert internasjonalt

30.04.2019

I desember i fjor presenterte Bioteknologirådet et forslag.. Les mer »

© 2019 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter