15.04.2011

Svanemerking av drivstoff – råvarer fra genmodifiserte organismer

Foto: Scandinavian StockPhoto.

Bioteknologinemnda har gitt sine innspill til Miljømerkings høring om revisjon av miljøkrav for svanemerking av drivstoff. Bioteknologinemnda ser at det er en særlig utfordring med svanemerking av varer fra genmodifiserte organismer (GMO) og drivstoff.

Miljømerking foreslår at en tredel av det svanemerkete drivstoffet skal være basert på fornybar råvare, og at genmodifiserte råvarer skal forbys i svanemerket drivstoff.

Sammendrag av nemndas uttalelse

Bioteknologinemnda mener at følgende bør være med i vurderingen av svanemerket drivstoff:

  • Man må lete etter strategier som reduserer transportbehovet og drivstofforbruket i framtida.
  • Eventuelle genmodfiserte råvarer bør oppfylle krava om bærekraft i den norske genteknologiloven.
  • Biodrivstoff fra sprøytemiddeltolerante og insektresistente genmodifiserte planter bør ikke svanemerkes.
  • Biodrivstoff fra råvarer som også kan brukes til matproduksjon, bør ikke svanemerkes.
  • Biodrivstoff fra råvarer som konkurrerer om landareal med matproduksjon, bør ikke svanemerkes.
  • Nye typer genmodifiserte planter tilpasset biodrivstoffproduksjon bør vurderes.
  • Biodrivstoff basert på ny teknologi som produksjon av genmodifiserte alger i lukkete systemer bør ikke utestenges hvis de er produsert på en mer bærekraftig måte enn biodrivstoffet vi har i dag.

Last ned nemndas uttalelse.

Siden ble opprettet: 15.04.2011. Siden ble oppdatert: 15.04.2011

Relevante temasider

Flere nyheter

Genredigering – hvordan skal vi regulere teknologien bak fremtidens middag?

08.07.2019

  Hvilke muligheter og utfordringer skaper genredigering for.. Les mer »

GENialt – sommerlektyren er sikret!

28.06.2019

Nyt sommeren og siste utgave av GENialt. Les.. Les mer »

Åpent møte: Sekvensering av nyfødte

07.06.2019

Genomsekvensering på friske nyfødte er nå mulig. Hindrer.. Les mer »

Sjå direkte: Trenger vi dyr for å få kjøtt?

06.06.2019

Laboratoriekjøtt, reint kjøtt, dyrefritt kjøtt og kunstig kjøtt… Les mer »

Trenger vi dyr for å få kjøtt?

16.05.2019

Laboratoriekjøtt, rent kjøtt, dyrefritt kjøtt og kunstig kjøtt… Les mer »

Regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven på høring

15.05.2019

  – Vi foreslår to hovedendringer: Å gjøre.. Les mer »

Frokostmøte 11. juni: Genteknologi og Crispr mot kreft – Hype eller håp?

09.05.2019

Med genteknologier som CRISPR utvikles neste generasjons immunterapier… Les mer »

Workshop for lærere: Nytt digitalt verktøy for ungdomsskolen

08.05.2019

På denne workshopen blir du kjent med det.. Les mer »

Debatt i Tromsø 22.5: Ungdomspolitikere om GMO   

07.05.2019

Hva mener neste generasjons politikere om genredigert mat?.. Les mer »

Bioteknologirådets forslag til ny GMO-regulering er publisert internasjonalt

30.04.2019

I desember i fjor presenterte Bioteknologirådet et forslag.. Les mer »

© 2019 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter