16.09.2011

Ny genmodifisert, insektresistent mais

Foto: yaymicro.com.

Firmaet Syngenta har søkt om å få godkjent ein ny insektresistent, genmodifisert mais til import og bruk i mat og fôr i EU/EØS.

Genmodifisert mais med gen som produserer eitt eller fleire Cry-protein (insektdrepande protein) har vore på marknaden i  10–15 år. I den nye maisen til Syngenta er det nye genet sett saman av to ulike gen som kodar for kvart sitt Cry-protein. Maisen lagar derfor eit protein som er sett saman av dei to andre proteina.

Bioteknologinemnda meiner at Syngenta bør gjere forsøk med det samansette proteinet frå maisplanten. Det held ikkje å vise til forsøk med dei to proteina kvar for seg fordi eit nytt protein kan ha andre og ukjente eigenskapar. Nemnda ønskjer blant anna å vite om det nye proteinet kan forsterke immunreaksjonar på same måte som andre Cry-protein.

Bioteknologinemnda ber om at Syngenta må svare på spørsmål som gjer det mogleg å vurdere om maisen er samfunnsnyttig, etisk forsvarleg og bidreg til berekraftig utvikling, slik genteknologiloven krev. Les meir om desse spørsmåla i rapporten Insektresistente genmodifiserte plantar og berekraft.

Last ned høyringssvaret frå Bioteknologinemnda.

Siden ble opprettet: 16.09.2011. Siden ble oppdatert: 16.09.2011

Relevante temasider

Flere nyheter

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

Hold av datoen: Bioteknologidagen 2020

14.10.2019

Hva skjedde på bioteknologifeltet i 2019? Hva vil.. Les mer »

Tirsdag 15. oktober: Gener, psykisk sykdom personlighetstrekk

07.10.2019

Norske sykehus tester i dag for omtrent 500.. Les mer »

Statsbudsjettet: Fem millioner kroner for å flytte Bioteknologirådet fra Oslo til Bergen

07.10.2019

Å flytte et sekretariat på sju personer fra.. Les mer »

Frokost 13.11: Fra Gregor Mendel til dypsekvensering – om genetikkens historie og jakten på norske genvarianter

07.10.2019

Et foredrag om genetikkens historie og metoder og.. Les mer »

© 2019 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter