16.09.2011

Ny genmodifisert, insektresistent mais

Foto: yaymicro.com.

Firmaet Syngenta har søkt om å få godkjent ein ny insektresistent, genmodifisert mais til import og bruk i mat og fôr i EU/EØS.

Genmodifisert mais med gen som produserer eitt eller fleire Cry-protein (insektdrepande protein) har vore på marknaden i  10–15 år. I den nye maisen til Syngenta er det nye genet sett saman av to ulike gen som kodar for kvart sitt Cry-protein. Maisen lagar derfor eit protein som er sett saman av dei to andre proteina.

Bioteknologinemnda meiner at Syngenta bør gjere forsøk med det samansette proteinet frå maisplanten. Det held ikkje å vise til forsøk med dei to proteina kvar for seg fordi eit nytt protein kan ha andre og ukjente eigenskapar. Nemnda ønskjer blant anna å vite om det nye proteinet kan forsterke immunreaksjonar på same måte som andre Cry-protein.

Bioteknologinemnda ber om at Syngenta må svare på spørsmål som gjer det mogleg å vurdere om maisen er samfunnsnyttig, etisk forsvarleg og bidreg til berekraftig utvikling, slik genteknologiloven krev. Les meir om desse spørsmåla i rapporten Insektresistente genmodifiserte plantar og berekraft.

Last ned høyringssvaret frå Bioteknologinemnda.

Siden ble opprettet: 16.09.2011. Siden ble oppdatert: 16.09.2011

Relevante temasider

Flere nyheter

Genredigering – hvordan skal vi regulere teknologien bak fremtidens middag?

08.07.2019

  Hvilke muligheter og utfordringer skaper genredigering for.. Les mer »

GENialt – sommerlektyren er sikret!

28.06.2019

Nyt sommeren og siste utgave av GENialt. Les.. Les mer »

Åpent møte: Sekvensering av nyfødte

07.06.2019

Genomsekvensering på friske nyfødte er nå mulig. Hindrer.. Les mer »

Sjå direkte: Trenger vi dyr for å få kjøtt?

06.06.2019

Laboratoriekjøtt, reint kjøtt, dyrefritt kjøtt og kunstig kjøtt… Les mer »

Trenger vi dyr for å få kjøtt?

16.05.2019

Laboratoriekjøtt, rent kjøtt, dyrefritt kjøtt og kunstig kjøtt… Les mer »

Regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven på høring

15.05.2019

  – Vi foreslår to hovedendringer: Å gjøre.. Les mer »

Frokostmøte 11. juni: Genteknologi og Crispr mot kreft – Hype eller håp?

09.05.2019

Med genteknologier som CRISPR utvikles neste generasjons immunterapier… Les mer »

Workshop for lærere: Nytt digitalt verktøy for ungdomsskolen

08.05.2019

På denne workshopen blir du kjent med det.. Les mer »

Debatt i Tromsø 22.5: Ungdomspolitikere om GMO   

07.05.2019

Hva mener neste generasjons politikere om genredigert mat?.. Les mer »

Bioteknologirådets forslag til ny GMO-regulering er publisert internasjonalt

30.04.2019

I desember i fjor presenterte Bioteknologirådet et forslag.. Les mer »

© 2019 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter