18.01.2013

Etterlyser uavhengig forsking

Mais er ein av plantane som oftast er genmodifisert. Men i Noreg er ingen genmodifisert mat godkjent. Foto: Scanstockphoto

I eit brev til regjeringa foreslår Bioteknologinemnda fleire forbetringar i prosessen for vurdering av genmodifiserte organismar (GMO).

Eitt av forslaga i brevet er krav til fôringsforsøk med GMO som går over heile livsløpet til forsøksdyra. Det er nødvendig for at det skal vere realistisk å samanlikne med matinntak for menneske, meiner Bioteknologinemnda.

Nemnda etterlyser òg meir uavhengig forsking på eventuell helse- og miljørisiko ved dei genmodifiserte plantane det er søkt om godkjenning av i Noreg. I dag kjem hovudtyngda av dokumentasjonen som EU og norske styresmakter bruker i risikovurderingane, frå produsentane. Nemnda meiner òg det er viktig at forskarar må kunne få tilgang til nok relevant plantemateriale frå produsentane og få innsyn i rådata frå studiar som ligg til grunn for GMO-godkjenningar i EU.

Les brevet  (pdf)

 

 

 

Siden ble opprettet: 18.01.2013. Siden ble oppdatert: 18.01.2013

Relevante temasider

Flere nyheter

Åpent møte: Sekvensering av nyfødte

07.06.2019

Genomsekvensering på friske nyfødte er nå mulig. Hindrer.. Les mer »

Sjå direkte: Trenger vi dyr for å få kjøtt?

06.06.2019

Laboratoriekjøtt, reint kjøtt, dyrefritt kjøtt og kunstig kjøtt… Les mer »

Trenger vi dyr for å få kjøtt?

16.05.2019

Laboratoriekjøtt, rent kjøtt, dyrefritt kjøtt og kunstig kjøtt… Les mer »

Regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven på høring

15.05.2019

  – Vi foreslår to hovedendringer: Å gjøre.. Les mer »

Frokostmøte 11. juni: Genteknologi og Crispr mot kreft – Hype eller håp?

09.05.2019

Med genteknologier som CRISPR utvikles neste generasjons immunterapier… Les mer »

Workshop for lærere: Nytt digitalt verktøy for ungdomsskolen

08.05.2019

På denne workshopen blir du kjent med det.. Les mer »

Debatt i Tromsø 22.5: Ungdomspolitikere om GMO   

07.05.2019

Hva mener neste generasjons politikere om genredigert mat?.. Les mer »

Bioteknologirådets forslag til ny GMO-regulering er publisert internasjonalt

30.04.2019

I desember i fjor presenterte Bioteknologirådet et forslag.. Les mer »

Uetisk å ikke ta i bruk GMO, mener Etisk Råd i Danmark

29.04.2019

Et stort flertall i Etisk Råd i Danmark.. Les mer »

Arendalsuka: Genredigert mat – hvordan skal den reguleres?

20.04.2019

Hvordan bør genredigert mat reguleres?   Tid: Torsdag.. Les mer »

© 2019 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter