18.01.2013

Etterlyser uavhengig forsking

Mais er ein av plantane som oftast er genmodifisert. Men i Noreg er ingen genmodifisert mat godkjent. Foto: Scanstockphoto

I eit brev til regjeringa foreslår Bioteknologinemnda fleire forbetringar i prosessen for vurdering av genmodifiserte organismar (GMO).

Eitt av forslaga i brevet er krav til fôringsforsøk med GMO som går over heile livsløpet til forsøksdyra. Det er nødvendig for at det skal vere realistisk å samanlikne med matinntak for menneske, meiner Bioteknologinemnda.

Nemnda etterlyser òg meir uavhengig forsking på eventuell helse- og miljørisiko ved dei genmodifiserte plantane det er søkt om godkjenning av i Noreg. I dag kjem hovudtyngda av dokumentasjonen som EU og norske styresmakter bruker i risikovurderingane, frå produsentane. Nemnda meiner òg det er viktig at forskarar må kunne få tilgang til nok relevant plantemateriale frå produsentane og få innsyn i rådata frå studiar som ligg til grunn for GMO-godkjenningar i EU.

Les brevet  (pdf)

 

 

 

Siden ble opprettet: 18.01.2013. Siden ble oppdatert: 18.01.2013

Relevante temasider

Flere nyheter

Bioteknologirådet søkjer ny direktør

13.09.2019

Vi søkjer direktør for Bioteknologirådet Som direktør i.. Les mer »

26. september: Film og panelsamtale under Bergen internasjonale filmfestival

12.09.2019

Vi inviterer til gratis visning av dokumentaren HUMAN.. Les mer »

Watch the video: A Kodak moment? The effects of consumer genetics on medicine and society

12.09.2019

Here are the four talks from the seminar.. Les mer »

Tok tyren ved hornene – fikk gener for antibiotikaresistens med på kjøpet

12.09.2019

To genredigerte kalver fikk satt inn et gen.. Les mer »

Svensk etisk råd vil ha forbud mot gentesting av barn utenfor helsevesenet

06.09.2019

Svenske Statens medicinsk-etiska råd (Smer) er på linje.. Les mer »

Miljødirektoratet fant løsning på tolking av regelverk for genterapi

29.08.2019

Uhensiktsmessige regler og et komplisert byråkrati kunne ha.. Les mer »

Bioteknologirådet oppsummerer Arendalsuka

19.08.2019

Bioteknologirådet arrangerte og deltok på flere arrangementer på.. Les mer »

Video: Gir kunnskap om bioteknologi et sorteringssamfunn?

16.08.2019

Bioteknologi reiser krevende etiske og politiske spørsmål, der.. Les mer »

Video: Genredigert mat – hvordan skal det reguleres?

15.08.2019

  Hvilke muligheter og utfordringer skaper genredigering for.. Les mer »

Arendal 16. august: Gir ny kunnskap om bioteknologi et sorteringssamfunn?

15.08.2019

Bioteknologi reiser krevende etiske og politiske spørsmål, der.. Les mer »

© 2019 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter