10.03.2014

Ope møte: Berekraft i praksis

Containarar

Foto: iStockphoto

Korleis kan styresmakter og næringsliv setje standardar som bidreg til berekraftig utvikling?

Mange aktørar i næringslivet arbeider med bransjestandardar eller interne retningslinjer for investeringar eller eiga drift. Bioteknologinemnda deltar i utviklinga av slike kriterium for å vurdere om genmodifiserte organismar (GMO) bidreg til berekraftig utvikling, slik den norske genteknologiloven krev. På møtet vil vi utveksle erfaringar og diskutere korleis vi best vurderer berekraft, og korleis krav til berekraft bør setjast ut i livet.

Innlegg ved representantar frå kapitalforvaltning, Bioteknologinemnda, oppdrettsnæringa og miljøorganisasjonar.

Tid: Torsdag 24. april kl. 14.00–16.00

Stad: Håndverkeren, Rosenkrantz’ gate 7, Oslo

Arrangør: Bioteknologinemnda

 

Panel

Kristin Halvorsen, leiar i Bioteknologinemnda ønsker velkommen

Einar Wathne, leiar i fiskefôrselskapet EWOS

Christine Tørklep Meisingset, leiar for berekraftforvalting i Storebrand Kapitalforvalting

Christoffer Ringnes Klyve, leiar for klima- og miljøavdelingen i Framtiden i våre hender

Elin Ersdal, investeringsdirektør i Norfund

Audrun Utskarpen, seniorrådgivar i Bioteknologinemnda

 

Møteleiar: Andreas Tjernshaugen, informasjonssjef i Bioteknologinemnda

Les meir om Bioteknologinemnda sitt arbeid med berekraftig utvikling

Siden ble opprettet: 10.03.2014. Siden ble oppdatert: 14.09.2017

Relevante temasider

Flere nyheter

Ukens gjest: Synne Lerhol

16.09.2020

Har du fått med deg den siste utgaven.. Les mer »

Webinar 23.-25. September: DNA in police work: New methods, new challenges?

01.07.2020

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter