08.05.2014

Sier ja til ny fostertest

Blodprøve av gravid kvinne

Bioteknologinemnda er positiv til å ta i bruk en ny blodprøve av enkelte gravide for å finne ut om det kan oppstå komplikasjoner i svangerskapet eller ved fødselen.

– Bioteknologinemnda sier enstemmig ja til å gi å gi gravide som har antistoffer mot rhesus D et bedre tilbud for å undersøke fosterets blodtype, sier nemndas leder Kristin Halvorsen.

Testen det er snakk om finner og analyserer små biter av fosterets DNA i mors blod. Denne nye teknologien, såkalt NIPD (Non-Invasive Prenatal Diagnosis), kan brukes til mange ulike formål. Bioteknologinemnda har nå vurdert en bestemt anvendelse, nemlig om teknologien bør tas i bruk for å finne ut om den gravide bærer et foster som immunsystemet hennes vil reagere på.

– Vi mener at NIPD-metoden brukt på denne måten ikke reiser vanskelige etiske spørsmål. Dette er ikke fosterdiagnostikk i tradisjonell forstand, men en forbedring av svangerskapsomsorgen ved at en blodprøve kan erstatte fostervannsprøver, sier Halvorsen.

Problemet er velkjent: Har fosteret blod som inneholder proteinet rhesus D mens moren mangler dette proteinet og dermed er rhesus D negativ (rhesus minus) kan det oppstå vanskeligheter. Dersom morens immunsystem kommer i kontakt med blodet til et rhesus D-positivt foster i løpet av svangerskapet eller fødselen kan det oppstå en immunisering. Da danner moren antistoffer som kan skade fosteret. Komplikasjoner opptrer oftest hvis kvinnen blir gravid med rhesus D-positivt foster for andre gang, og kan forebygges ved riktig behandling.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide en metodevurdering av NIPD for rhesus D-typing av fostre i løpet av 2014. Bioteknologinemndas uttalelse forutsetter at Kunnskapssenteret ikke kommer til vesentlig andre konklusjoner enn en tidligere svensk rapport om NIPD-metoden.

– Det er også viktig for nemnda at rådet fra Norsk gynekologisk forening om at prøven tas i uke 25, følges. Det understreker at NIPD-prøven brukt på denne måten dreier seg om å forberede fødselen, der mor er rhesus minus og har dannet antistoffer mot et kommende barn som er rhesus pluss, på en beroligende måte og med best mulig utfall, sier Halvorsen.

I tillegg til rhesus D-testing skal tre andre bruksområder for NIPD-prøvene etter hvert vurderes:
–       Å undersøke fosterets kjønn ved fare for alvorlig kjønnsbundet sykdom
–       Å undersøke om fosteret har arvet anlegg for enkeltgensykdommer når det foreligger risiko for alvorlig arvelig sykdom hos fosteret
–       Å påvise unormalt kromosomantall

– At Bioteknologinemnda nå åpner for NIPD brukt til rhesus D-diagnostisering forskutterer ikke nemndas råd når det gjelder metoden brukt til andre formål. Vi er bedt om å gi et råd til Helsedirektoratet om dette avgrensede spørsmålet. De andre diagnosene som det er søkt om å benytte NIPD-metoden til, vil nemnda komme tilbake til, sier Kristin Halvorsen.

LES BIOTEKNOLOGINEMNDAS UTTALELSE:
Rhesus D-typing av fosteret basert på fritt foster-DNA i den gravides blod

——

Bioteknologinemnda er et frittstående, rådgivende organ hjemlet i bioteknologiloven og genteknologiloven og oppnevnt av regjeringen. Organet skifter navn til Bioteknologirådet 1. juni 2014.

Pressekontakt: Informasjonssjef Andreas Tjernshaugen, 481 18 219

Gruppebilde utendørs

Bioteknologinemnda holdt møte 5.-6. mai kombinert med studietur til husdyravl- og planteforedlingsbedrifter i nærheten av Hamar. Her er nemndas medlemmer og ansatte på Bjørke forsøksgård med Graminors direktør Idunn Christie i midten.

Siden ble opprettet: 08.05.2014. Siden ble oppdatert: 21.05.2014

Relevante temasider

Flere nyheter

Åpent møte: Sekvensering av nyfødte

07.06.2019

Genomsekvensering på friske nyfødte er nå mulig. Hindrer.. Les mer »

Sjå direkte: Trenger vi dyr for å få kjøtt?

06.06.2019

Laboratoriekjøtt, reint kjøtt, dyrefritt kjøtt og kunstig kjøtt… Les mer »

Trenger vi dyr for å få kjøtt?

16.05.2019

Laboratoriekjøtt, rent kjøtt, dyrefritt kjøtt og kunstig kjøtt… Les mer »

Regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven på høring

15.05.2019

  – Vi foreslår to hovedendringer: Å gjøre.. Les mer »

Frokostmøte 11. juni: Genteknologi og Crispr mot kreft – Hype eller håp?

09.05.2019

Med genteknologier som CRISPR utvikles neste generasjons immunterapier… Les mer »

Workshop for lærere: Nytt digitalt verktøy for ungdomsskolen

08.05.2019

På denne workshopen blir du kjent med det.. Les mer »

Debatt i Tromsø 22.5: Ungdomspolitikere om GMO   

07.05.2019

Hva mener neste generasjons politikere om genredigert mat?.. Les mer »

Bioteknologirådets forslag til ny GMO-regulering er publisert internasjonalt

30.04.2019

I desember i fjor presenterte Bioteknologirådet et forslag.. Les mer »

Uetisk å ikke ta i bruk GMO, mener Etisk Råd i Danmark

29.04.2019

Et stort flertall i Etisk Råd i Danmark.. Les mer »

Arendalsuka: Genredigert mat – hvordan skal den reguleres?

20.04.2019

Hvordan bør genredigert mat reguleres?   Tid: Torsdag.. Les mer »

© 2019 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter