21.08.2014

Debattmøte i Tromsø: Ny metode for fosterdiagnostikk

Dei fleste barn blir fødde friske. I Noreg blir om lag éin prosent fødde med alvorlege utviklingsavvik eller sjukdom, medan tre prosent har mindre alvorlege avvik. Nokre avvik kan avdekkjast gjennom fosterdiagnostikk; ultralydundersøkingar, blodprøvar, morkakeprøvar eller fostervatnprøvar. Men kva skal det vere lov å teste for?

Blodprøve av gravid kvinne

Foto: Scandinavian Stockphoto.

Morkake- og fostervatnprøvar er meir risikabelt og aukar faren for spontanabort. NIPD – non-invasive prenatal diagnosis – er ein ny metode for fosterdiagnostikk som avdekkjer sjukdom og kromosomavvik gjennom ein enkel blodprøve. Metoden gir sikrare svar enn tidleg ultralyd og blodprøve (KUB-test) og kan nyttast tidlegare i svangerskapet, før grensa for sjølvbestemt abort. Universitetssjukehuset i Nord-Noreg er dei første som har søkt om å få ta i bruk metoden i Noreg.

NIPD-metoden inneber at ein undersøkjer DNA-et til fosteret. Etter kvart vil det bli mogleg å DNA-teste fosteret for kjønn, fleire sjukdommar og eigenskapar. Det kan òg bli aktuelt å teste for sjukdommar for å starte behandling på fosterstadiet. Med all denne kunnskapen kan òg fleire velje å ta abort. Kva etiske dilemma reiser denne nye metoden?

Kva skal det vere lov å teste for? Kven skal få lov å få fosteret testa? Bør alle gjere det? Korleis kan det å velje bort ulike tilstandar påverke haldningar og tilbod samfunnet har til folk som lever med desse tilstandane?

Program

Innlegg ved:

  • Ragnhild Glad, overlege ved medisinsk-genetisk avdeling, Universitetssjukehuset Nord-Noreg.
  • Åse Torunn Pettersen, overlege, Kvinneklinikken, Universitetssjukehuset Nord-Noreg.
  • Åge Wifstad, førsteamanuensis i medisinsk filosofi ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
  • Bjørn Myskja, nestleiar i Bioteknologirådet og professor ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Etter innlegg blir det opna for spørsmål frå salen.

Tid: Onsdag 10. september, kl. 18.00–20.00
Stad: Clarion Hotel The Edge, Strandtorget 1, Tromsø

Møtet er gratis og ope for alle.

Av omsyn til servering ber vi om at du melder deg på her.

Siden ble opprettet: 21.08.2014. Siden ble oppdatert: 15.09.2014

Relevante temasider

Flere nyheter

Ukens gjest: Synne Lerhol

16.09.2020

Har du fått med deg den siste utgaven.. Les mer »

Webinar 23.-25. September: DNA in police work: New methods, new challenges?

01.07.2020

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter