21.08.2014

Debattmøte i Tromsø: Ny metode for fosterdiagnostikk

Dei fleste barn blir fødde friske. I Noreg blir om lag éin prosent fødde med alvorlege utviklingsavvik eller sjukdom, medan tre prosent har mindre alvorlege avvik. Nokre avvik kan avdekkjast gjennom fosterdiagnostikk; ultralydundersøkingar, blodprøvar, morkakeprøvar eller fostervatnprøvar. Men kva skal det vere lov å teste for?

Blodprøve av gravid kvinne

Foto: Scandinavian Stockphoto.

Morkake- og fostervatnprøvar er meir risikabelt og aukar faren for spontanabort. NIPD – non-invasive prenatal diagnosis – er ein ny metode for fosterdiagnostikk som avdekkjer sjukdom og kromosomavvik gjennom ein enkel blodprøve. Metoden gir sikrare svar enn tidleg ultralyd og blodprøve (KUB-test) og kan nyttast tidlegare i svangerskapet, før grensa for sjølvbestemt abort. Universitetssjukehuset i Nord-Noreg er dei første som har søkt om å få ta i bruk metoden i Noreg.

NIPD-metoden inneber at ein undersøkjer DNA-et til fosteret. Etter kvart vil det bli mogleg å DNA-teste fosteret for kjønn, fleire sjukdommar og eigenskapar. Det kan òg bli aktuelt å teste for sjukdommar for å starte behandling på fosterstadiet. Med all denne kunnskapen kan òg fleire velje å ta abort. Kva etiske dilemma reiser denne nye metoden?

Kva skal det vere lov å teste for? Kven skal få lov å få fosteret testa? Bør alle gjere det? Korleis kan det å velje bort ulike tilstandar påverke haldningar og tilbod samfunnet har til folk som lever med desse tilstandane?

Program

Innlegg ved:

  • Ragnhild Glad, overlege ved medisinsk-genetisk avdeling, Universitetssjukehuset Nord-Noreg.
  • Åse Torunn Pettersen, overlege, Kvinneklinikken, Universitetssjukehuset Nord-Noreg.
  • Åge Wifstad, førsteamanuensis i medisinsk filosofi ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
  • Bjørn Myskja, nestleiar i Bioteknologirådet og professor ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Etter innlegg blir det opna for spørsmål frå salen.

Tid: Onsdag 10. september, kl. 18.00–20.00
Stad: Clarion Hotel The Edge, Strandtorget 1, Tromsø

Møtet er gratis og ope for alle.

Av omsyn til servering ber vi om at du melder deg på her.

Siden ble opprettet: 21.08.2014. Siden ble oppdatert: 15.09.2014

Relevante temasider

Flere nyheter

TV2 setter søkelys på CRISPR, klima og matsikkerhet

14.02.2020

  Hvordan kan bioteknologi bidra til å sikre.. Les mer »

Strømmes onsdag kl. 15.30-18: Bioteknologidagen 2020

11.02.2020

  Her er lenke til strømming fra Bioteknologidagen… Les mer »

Frokostmøte 19. mars: Vil fremtidens laks spise trær?

07.02.2020

Bioteknologi er sentral i det grønne skiftet og.. Les mer »

12. februar: Bioteknologidagen 2020

28.01.2020

Bioteknologien utvikler seg i rekordfart. De første genredigerte.. Les mer »

Les den oppdaterte temasiden vår om gentester

28.01.2020

Gentester var lenge primært forbeholdt helsevesenet for å.. Les mer »

Oppdatert tidslinje om utviklinga innan bio- og genteknologi

27.01.2020

Korleis har bruken av bio- og genteknologi utvikla.. Les mer »

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter