23.10.2014

Uttalelse: Flertall mot lagring av egg uten medisinsk årsak

Et flertall av Bioteknologirådets medlemmer går inn for å videreføre forbudet mot lagring av ubefruktede egg og eggstokkvev uten medisinsk årsak.

Lagring av ubefruktede egg og eggstokkvev kan forlenge kvinners reproduktive alder med flere tiår. Slik lagring er ifølge dagens bioteknologilov kun tillatt for kvinner som oppfyller kriteriene for å få assistert befruktning, eller kvinner som skal gjennomgå behandling som kan skade befruktningsdyktigheten.

Se kriteriene for assistert befruktning.

Flertallet (ni medlemmer) mener at å tilby slik lagring uten medisinske årsaker kan bidra til en uønsket teknologisering av biologiske prosesser, og at graviditet i større grad blir sett på som noe som kan tilpasses, utsettes og nedprioriteres. De mener det er sannsynlig at et slikt tilbud kan skape økt press mot unge kvinner fra arbeidsgiver eller andre om å utsette graviditet. De mener i tillegg at det er uheldig å utvide det kommersielle markedet knyttet til menneskelig reproduksjon.

Et mindretall på seks medlemmer mener dette bør tillates for alle kvinner, men som en brukerbetalt tjeneste, og ikke som et tilbud betalt av det offentlige. Mindretallet legger vekt på at mulighetene for en senere bruk av eggene er begrenset til de som kvalifiserer for assistert befruktning. De mener imidlertid at det bør innføres en absolutt øvre aldersgrense for assistert befruktning med fryste egg, dersom slik lagring blir tillatt.

Et enstemmig råd foreslår samtidig at tilgangen på lagring av ubefruktede egg og eggstokkvev av medisinske årsaker skal utvides, slik at tilbudet også omfatter kvinner med sykdommer som kan føre til tidlig tap av befruktningsdyktighet.

Les hele uttalelsen.

Siden ble opprettet: 23.10.2014. Siden ble oppdatert: 27.10.2014

Relevante temasider

Flere nyheter

I GENialt: DNA i politietterforskning

21.09.2020

De som har brukt sommeren til å se.. Les mer »

Ukens gjest: Synne Lerhol

16.09.2020

Har du fått med deg den siste utgaven.. Les mer »

Webinar 23.-25. September: DNA in police work: New methods, new challenges?

01.07.2020

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter