23.10.2014

Uttalelse: Flertall mot lagring av egg uten medisinsk årsak

Et flertall av Bioteknologirådets medlemmer går inn for å videreføre forbudet mot lagring av ubefruktede egg og eggstokkvev uten medisinsk årsak.

Lagring av ubefruktede egg og eggstokkvev kan forlenge kvinners reproduktive alder med flere tiår. Slik lagring er ifølge dagens bioteknologilov kun tillatt for kvinner som oppfyller kriteriene for å få assistert befruktning, eller kvinner som skal gjennomgå behandling som kan skade befruktningsdyktigheten.

Se kriteriene for assistert befruktning.

Flertallet (ni medlemmer) mener at å tilby slik lagring uten medisinske årsaker kan bidra til en uønsket teknologisering av biologiske prosesser, og at graviditet i større grad blir sett på som noe som kan tilpasses, utsettes og nedprioriteres. De mener det er sannsynlig at et slikt tilbud kan skape økt press mot unge kvinner fra arbeidsgiver eller andre om å utsette graviditet. De mener i tillegg at det er uheldig å utvide det kommersielle markedet knyttet til menneskelig reproduksjon.

Et mindretall på seks medlemmer mener dette bør tillates for alle kvinner, men som en brukerbetalt tjeneste, og ikke som et tilbud betalt av det offentlige. Mindretallet legger vekt på at mulighetene for en senere bruk av eggene er begrenset til de som kvalifiserer for assistert befruktning. De mener imidlertid at det bør innføres en absolutt øvre aldersgrense for assistert befruktning med fryste egg, dersom slik lagring blir tillatt.

Et enstemmig råd foreslår samtidig at tilgangen på lagring av ubefruktede egg og eggstokkvev av medisinske årsaker skal utvides, slik at tilbudet også omfatter kvinner med sykdommer som kan føre til tidlig tap av befruktningsdyktighet.

Les hele uttalelsen.

Siden ble opprettet: 23.10.2014. Siden ble oppdatert: 27.10.2014

Relevante temasider

Flere nyheter

Oppdatert tidslinje om utviklinga innan bio- og genteknologi

27.01.2020

Korleis har bruken av bio- og tenteknologi utvikla.. Les mer »

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter