28.10.2015

Åpent møte i Oslo: Går vi på et etisk nederlag i patentpolitikken?

Bilde av gensekvens.

Foto: iStock

Klikk her for å se direkte video fra møtet.

 

Tid: 3. desember, lett lunsj fra 12.00, program 12.30 – 14.30 

Sted: Litteraturhuset i Oslo, møterom Kjelleren 

Møtet er gratis og åpent for alle. Påmelding til: Anders.B.Hanssen@afi.hioa.no.

 

I 2004 implementerte Norge det europeiske bioteknologidirektivet. Direktivet setter spesifikke rammer for patentering av oppfinnelser på bioteknologiområdet, som gener. I forbindelse med implementeringen var det en bred diskusjon av de verdimessige sidene ved å skulle ta patent på bioteknologiske oppfinnelser og en rekke tiltak ble innført i norsk patentlovgivning, bl.a. opprettelsen av Den etiske nemnd for patentsaker (Patentnemnda). I disse dager diskuteres det å fjerne tiltakene. Samtidig gjør den raske teknologiske utviklingen det viktigere enn noen sinne å diskutere de etiske sidene ved patentering.

Viktige spørsmål er:

.                Hvilke etiske, inkl. forskningsetiske, spørsmål reises med patentering?

.                Hvordan ivaretas etiske aspekter i dagens praksis?

.                Hvilke tiltak kan styrke en etisk basert patentpraksis?

I forbindelse med at forslaget om revisjon av Patentloven skal til politisk behandling ønsker vi å sette slike spørsmål på dagsorden. Med innledere fra offentlig forvaltning og forskning inviterer vi til en åpen diskusjon.

Program

12.30 – 12.50: Velkommen og introduksjon om hvilke verdier som står på spill innen biopatent-politikken. Ellen-Marie Forsberg, prosjektleder PatentEtikk-prosjektet, Høgskolen i Oslo og Akerhus

12.50 – 13.05: Hvordan etiske aspekter ivaretas i dagens praksis. Bjørn Lillekjendlie, direktør for Patentavdelingen, Patentstyret

13.05 – 13.20: Hvilke endringer kan gjøres for å styrke samfunnsmessige verdiers rolle i norsk patentpraksis? Sissel Rogne, direktør Bioteknologirådet

13.20 – 13.30: Kommentar fra Harald Irgens-Jensen, førsteamanuensis, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

13.30 – 13.40: Kommentar fra Teshome Hunduma, politisk rådgiver, Utviklingsfondet

13.40 – 13.50: Kommentar fra Ove Bernt Trellevik (H) fra Næringskomiteen

13.50 – 14.20: Åpen diskusjon med panelet

14.20 – 14.30: Avsluttende refleksjoner. Helene Ingjerd, Forskningsetiske komiteer/Etisk Nemnd for Patentsaker

 

Arrangører:

PatentEtikk-prosjektet på Høgskolen i Oslo og Akershus

Nasjonale Forskningsetiske Komiteer, vertsinstitusjon for Etisk Nemnd for Patentsaker

Bioteknologirådet.

Finansiert av Norges Forskningsråds ELSA-program, gjennom PatentEtikk-prosjektet.

 

Siden ble opprettet: 28.10.2015. Siden ble oppdatert: 03.12.2015

Relevante temasider

Flere nyheter

TV2 setter søkelys på CRISPR, klima og matsikkerhet

14.02.2020

  Hvordan kan bioteknologi bidra til å sikre.. Les mer »

Strømmes onsdag kl. 15.30-18: Bioteknologidagen 2020

11.02.2020

  Her er lenke til strømming fra Bioteknologidagen… Les mer »

Frokostmøte 19. mars: Vil fremtidens laks spise trær?

07.02.2020

Bioteknologi er sentral i det grønne skiftet og.. Les mer »

12. februar: Bioteknologidagen 2020

28.01.2020

Bioteknologien utvikler seg i rekordfart. De første genredigerte.. Les mer »

Les den oppdaterte temasiden vår om gentester

28.01.2020

Gentester var lenge primært forbeholdt helsevesenet for å.. Les mer »

Oppdatert tidslinje om utviklinga innan bio- og genteknologi

27.01.2020

Korleis har bruken av bio- og genteknologi utvikla.. Les mer »

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter