03.11.2015

Ope møte i Oslo: Genetikk, mental helse og personlegdom

Bilde av smilende mann.

Foto: iStock

Kva kan genetisk forsking fortelje om mental helse og om utviklinga av personlegdomen vår?

Kor mykje veit vi om medfødd sårbarheit for psykiske lidingar som psykosar, schizofreni og bipolar liding? Finst det eit gen for ADHD? Eller for å føle lykke? Korleis blir personlegdomstrekk forma av gen og miljø? Og kva tenkjer forskarar om grensa mellom normal variasjon og sjukdom?

Stad: Oslo, Litteraturhuset, Amalie Skram.
Tid: 17. november, kl. 18–20.
Arrangør: Bioteknologirådet.
Ordstyrar: Truls Petersen, seniorrådgivar i Bioteknologirådet.

Panel:

Ole Andreassen, professor i psykiatri, UiO.

Ragnhild Bang Nes, forskar Folkehelseinstituttet.

Elisabeth Toverud Landaas, lege med PhD på ADHD.

Møtet er gratis og ope for alle. NB! (9.11.15): Møtet er fullteikna, men vi har laga ei venteliste.

Siden ble opprettet: 03.11.2015. Siden ble oppdatert: 14.09.2017

Relevante temasider

Flere nyheter

Ukens gjest: Synne Lerhol

16.09.2020

Har du fått med deg den siste utgaven.. Les mer »

Webinar 23.-25. September: DNA in police work: New methods, new challenges?

01.07.2020

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter