12.11.2015

Ope møte i Trondheim: Persontilpassa kreftmedisin – kva betyr det for pasientane?

Bilete av pasient

Foto: iStock

Éin av tre nordmenn vil utvikle kreft i løpet av livet, og talet auker med forventa levealder og endringar i livsstil. Kreftbehandling utgjer óg store kostnader for helsevesenet. Kva kan nordmenn venta seg av framtidas kreftbehandling?

Tid: Torsdag 3. desember 2015 kl. 18–20
Stad: Konferansesenteret i Sparebank 1 SMN, sal Amfiet, Søndre gate 4, Trondheim

Kreft oppstår på grunn av genmutasjonar. Genetisk analyse av kreftceller kan difor gi meir presis diagnostikk og meir effektiv og skånsam behandling av kreftpasientar. Men for at slik persontilpassa kreftmedisin skal lykkast, trengst både meir forsking, rett utstyr og ein plan for å omsetja vitskapleg kunnskap til god pasientbehandling. Det er særskilt utfordrande å forstå kva slags genvariantar som gir opphav til sjukdom eller påverkar behandlinga, og å finna ut kva for pasientar som kan ha nytte av ulike behandlingar.

Nasjonal kreftsatsing og Norsk Kreftgenomikkonsortium inviterer saman med Kreftforeningen og Bioteknologirådet til eit ope møte for å informera både helsepersonell, pasientar og pårørande om kva kreftgenomikk er, og kva moglegheiter og avgrensingar analysane har for å gi betre diagnostikk og behandling. Kva er utfordringane ved å bringe persontilpassa kreftmedisin ut til pasientane? Kva kan nordmenn venta seg av kreftbehandling i framtida?

 

Program:

Kva skjer i forskingsfronten innan kreftgenomikk: Ola Myklebost, leiar for Norsk Kreftgenomikkonsortium (NCGC) og kreftforskar ved Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet i Oslo. Sjå http://kreftgenomikk.no

Persontilpassa kreftbehandling: Per Eystein Lønning, leiar for Nasjonal Kreftsatsing og onkolog ved Haukeland Universitetssjukehus. Sjå http://kreftsatsing.no

Korleis blir kreftgenomikk og persontilpassa kreftmedisin brukt i Trondheim? Anders Sundan, professor ved Institutt for kreftforsking og molekylær medisin, NTNU.

Kommentar ved Anne Lise Ryel, Generalsekretær i Kreftforeningen.

Spørsmål frå salen og diskusjon i plenum.

Møtet er gratis og ope  for alle. Vi serverer kaffe og te.

Arrangørar: Nasjonal kreftsatsing, Bioteknologirådet, Kreftforeningen, Kreftgenomikk.no

Siden ble opprettet: 12.11.2015. Siden ble oppdatert: 14.09.2017

Relevante temasider

Flere nyheter

TV2 setter søkelys på CRISPR, klima og matsikkerhet

14.02.2020

  Hvordan kan bioteknologi bidra til å sikre.. Les mer »

Strømmes onsdag kl. 15.30-18: Bioteknologidagen 2020

11.02.2020

  Her er lenke til strømming fra Bioteknologidagen… Les mer »

Frokostmøte 19. mars: Vil fremtidens laks spise trær?

07.02.2020

Bioteknologi er sentral i det grønne skiftet og.. Les mer »

12. februar: Bioteknologidagen 2020

28.01.2020

Bioteknologien utvikler seg i rekordfart. De første genredigerte.. Les mer »

Les den oppdaterte temasiden vår om gentester

28.01.2020

Gentester var lenge primært forbeholdt helsevesenet for å.. Les mer »

Oppdatert tidslinje om utviklinga innan bio- og genteknologi

27.01.2020

Korleis har bruken av bio- og genteknologi utvikla.. Les mer »

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter