12.11.2015

Ope møte i Trondheim: Persontilpassa kreftmedisin – kva betyr det for pasientane?

Bilete av pasient

Foto: iStock

Éin av tre nordmenn vil utvikle kreft i løpet av livet, og talet auker med forventa levealder og endringar i livsstil. Kreftbehandling utgjer óg store kostnader for helsevesenet. Kva kan nordmenn venta seg av framtidas kreftbehandling?

Tid: Torsdag 3. desember 2015 kl. 18–20
Stad: Konferansesenteret i Sparebank 1 SMN, sal Amfiet, Søndre gate 4, Trondheim

Kreft oppstår på grunn av genmutasjonar. Genetisk analyse av kreftceller kan difor gi meir presis diagnostikk og meir effektiv og skånsam behandling av kreftpasientar. Men for at slik persontilpassa kreftmedisin skal lykkast, trengst både meir forsking, rett utstyr og ein plan for å omsetja vitskapleg kunnskap til god pasientbehandling. Det er særskilt utfordrande å forstå kva slags genvariantar som gir opphav til sjukdom eller påverkar behandlinga, og å finna ut kva for pasientar som kan ha nytte av ulike behandlingar.

Nasjonal kreftsatsing og Norsk Kreftgenomikkonsortium inviterer saman med Kreftforeningen og Bioteknologirådet til eit ope møte for å informera både helsepersonell, pasientar og pårørande om kva kreftgenomikk er, og kva moglegheiter og avgrensingar analysane har for å gi betre diagnostikk og behandling. Kva er utfordringane ved å bringe persontilpassa kreftmedisin ut til pasientane? Kva kan nordmenn venta seg av kreftbehandling i framtida?

 

Program:

Kva skjer i forskingsfronten innan kreftgenomikk: Ola Myklebost, leiar for Norsk Kreftgenomikkonsortium (NCGC) og kreftforskar ved Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet i Oslo. Sjå http://kreftgenomikk.no

Persontilpassa kreftbehandling: Per Eystein Lønning, leiar for Nasjonal Kreftsatsing og onkolog ved Haukeland Universitetssjukehus. Sjå http://kreftsatsing.no

Korleis blir kreftgenomikk og persontilpassa kreftmedisin brukt i Trondheim? Anders Sundan, professor ved Institutt for kreftforsking og molekylær medisin, NTNU.

Kommentar ved Anne Lise Ryel, Generalsekretær i Kreftforeningen.

Spørsmål frå salen og diskusjon i plenum.

Møtet er gratis og ope  for alle. Vi serverer kaffe og te.

Arrangørar: Nasjonal kreftsatsing, Bioteknologirådet, Kreftforeningen, Kreftgenomikk.no

Siden ble opprettet: 12.11.2015. Siden ble oppdatert: 14.09.2017

Relevante temasider

Flere nyheter

Ukens gjest: Synne Lerhol

16.09.2020

Har du fått med deg den siste utgaven.. Les mer »

Webinar 23.-25. September: DNA in police work: New methods, new challenges?

01.07.2020

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter