14.12.2015

Etterutdanningskurs i bioteknologi for lærere 28.–29. januar 2016

Lærere på lab.

Øvelse på lab, lærerkurs 2014.

Programmet for etterutdanningskurset i bioteknologi for lærere er klart. 

Påmelding her innen 22. januar!

Tider:

Torsdag 28. januar 2016, kl. 09.30–17.00

Fredag 29. januar 2016, kl. 09.00–16.00

Sted: Universitetet i Oslo, Kristine Bonnevies hus, auditorium 2 

Arrangører: Skolelaboratoriet for biologi og Bioteknologirådet

Priser: Foredrag og omvisning 1200,- / Foredrag og lab 1500,-

 

Program torsdag 28. januar 2016

09:30–10:00 Registrering. Kaffe/te og frukt

10:00–10:20 Velkommen. Skoleelevers meninger om framtidas bioteknologilov
Kristin Halvorsen, leder for Bioteknologirådet

10:20–11.00 Nye teknikker for genmodifisering og hva de kan brukes til i medisin: CRISPR/Cas-9, ZFN, TALEN
Arne Klungland, professor, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet og Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

11.00–11:15 Pause

11:15–11:35 Genmodifisering av mennesker – etiske dilemma
Sigrid B. Thoresen, seniorrådgiver, Bioteknologirådet

11:35–12:00 Omega-3 frå genmodifiserte organismar
Audrun Utskarpen, fungerande direktør, Bioteknologirådet

12:00–13:15 Lunsj

13:15–14:00 DNA-analyser og undersøkelse av biologiske spor i straffesaker
Mariam Bouzga, senioringeniør, Område for rettsmedisinske fag, Folkehelseinstituttet

14:00–14:15 Pause

14:15–16:00

Alternativ 1) Praktisk del på laboratorium: Variasjon i befolkningen og bruk av PCR i studier av human evolusjon: Vi skal isolere eget DNA og undersøke områder i genomet som benyttes i studier av human evolusjon. Dette er områder som har variasjon i befolkningen. Vi skal undersøke variasjonen mellom deltakerne på kurset og regne på Hardy-Weinberg likevekt. Dag 1 skal vi isolere DNA og sette opp PCR.

Alternativ 2) Omvisning i dyrestallen v/Benedikt Wetzel og masterstudenter

Dyrestallen ved Institutt for biovitenskap er en avdeling som huser en rekke dyr som benyttes i forskning innen eksempelvis hjerne- og muskelforskning, toksikologi, adferd og doping. Omvisningen her vil være to-delt. Første halvdel:

1. Katrine H. Olsen: «Hvordan kan man teste episodisk hukommelse i rotter?

2. Milan H. Morbahan: «Roles of cortical feedback in Lateral Geniculate Nucleus»

3. Marte Livgård: «Functional analysis of ATF4 in prostate cancer cells»

I andre halvdel blir det en guidet tur gjennom dyrestallen.  

NB: Alle som har mus eller rotter som kjæledyr hjemme kan dessverre ikke bli med inn i den rene avdeling av dyrestallen der musene og rottene befinner seg. Alle deltagere bør helst ha en smartphone som kan benyttes under omvisningen.

16:00–16:15 Pause

16:15–17:00 BIOtorsdag: Hvordan nye arter kan oppstå over natten
Anne Krag Brysting, professor, Institutt for biovitenskap og Senter for økologisk og evolusjonær syntese, Universitetet i Oslo

19:00– Vi går ut og spiser på restaurant. Valgfritt. Alle betaler selv.

 

Program fredag 29. januar 2016

9:15–10:00

Genmodifiserte organismer og økologi – insektresistente planter
Thomas Bøhn, professor, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og GenØk – senter for biosikkerhet

10:00–10:15 Pause

10:15–10:40 GMO – kva er lov i Noreg og andre land?
Audrun Utskarpen, fungerande direktør, Bioteknologirådet.

10:40–11:00 Mitokondriesykdommer og kjerneoverføring.
Elisabeth Larsen, seniorrådgiver, Bioteknologirådet.

11:00–11:15 Pause

11:15–12:00 Syntetisk liv – og nytt liv med gammelt DNA

Dag O. Hessen, professor, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

12:00–13:15 Lunsj

13:15 – 14:00 Hvordan drøfte etiske dilemma i bioteknologi?
Bjørn Myskja, professor, NTNU

14:00–14:15 Pause

14:15–16:00

De som hadde praktisk del på laboratorium torsdag, fortsetter i dag. Dag 2 skal vi kjøre PCR produkt på gel og tolke resultater. Mens gelen kjører skal vi gjøre et annet forsøk med gelelektroforese som enkelt kan gjennomføres i skolen.

16:00 Slutt

Logo Bioteknologirådet

logo skolelaben

Siden ble opprettet: 14.12.2015. Siden ble oppdatert: 28.01.2016

Relevante temasider

Flere nyheter

I GENialt: DNA i politietterforskning

21.09.2020

De som har brukt sommeren til å se.. Les mer »

Ukens gjest: Synne Lerhol

16.09.2020

Har du fått med deg den siste utgaven.. Les mer »

Webinar 23.-25. September: DNA in police work: New methods, new challenges?

01.07.2020

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter