15.12.2015

Sjå video: Går vi mot eit etisk nederlag i patentpolitikken?

Sjå video frå møtet vårt på Litteraturhuset 3. desember 2015:

Skal Noreg framleis kunne ta i bruk særskilde tiltak dersom eit biopatent kjem i strid med etiske omsyn? Eller bør patent på gen regulerast på same måte som andre patent?

 

Tid: 3. desember, 12.30–14.30 

Stad: Litteraturhuset i Oslo, møterom Kjelleren

Panel og program: 

Ellen-Marie Forsberg, prosjektleiar i PatentEtikk-prosjektet, Høgskolen i Oslo og Akershus

Bjørn Lillekjendlie, direktør for Patentavdelingen, Patentstyret

Sissel Rogne, direktør i Bioteknologirådet

Harald Irgens-Jensen, førsteamanuensis, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Teshome Hunduma, politisk rådgivar, Utviklingsfondet

Ove Bernt Trellevik (H) frå Næringskomiteen på Stortinget

Diskusjon og spørsmål frå salen.

Helene Ingjerd, Forskingsetiske komitear/Etisk nemnd for patentsaker

Ordstyrar: Anders Braarud Hansen, stipendiat, Senter for velferds- og arbeidslivsforsking, Arbeidsforskingsinstituttet

Arrangørar:

PatentEtikk-prosjektet på Høgskolen i Oslo og Akershus

Nasjonale forskingsetiske komitear, vertsinstitusjon for Etisk nemnd for patentsaker

Bioteknologirådet

Siden ble opprettet: 15.12.2015. Siden ble oppdatert: 15.12.2015

Relevante temasider

Flere nyheter

Ukens gjest: Synne Lerhol

16.09.2020

Har du fått med deg den siste utgaven.. Les mer »

Webinar 23.-25. September: DNA in police work: New methods, new challenges?

01.07.2020

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter