01.03.2016

Frokostforedrag 16. mars: Stamceller og MS

stamceller

Foto: iStock.

Stamceller er «superceller» som reparerer og vedlikeholder kroppen vår. Forskere håper at stamceller i fremtiden kan brukes i behandling av sykdommer som Parkinsons sykdom, Alzheimers sykdom, hjerteinfarkt, slag og diabetes.

Se video fra møtet her.

De siste årene har det vært særlig mye debatt om bruk av stamcellebehandling mot multippel sklerose (MS). Flere norske MS-pasienter reiser årlig til utlandet for å få kostbare stamcellebehandlinger. Regningen betaler de selv, ofte med hjelp fra familie og venner.

I Norge tilbys MS-behandling med stamceller ved Haukeland universitetssykehus i Bergen, men de har kun behandlet et fåtall pasienter. I Sverige er kapasiteten større, og langt flere behandles. Fagmiljøet ved Haukeland ønsker å utvide tilbudet, men Kunnskapssenteret for helsetjenesten mener vi vet for lite om effekten og nytten av slik MS-behandling.

Hvordan kan stamceller brukes til å behandle MS og annen sykdom? Hva vet vi om risiko og effekt? Hva vil det koste å innføre denne behandlingen til alle MS-pasienter som trenger den, og hva kan det koste å la være?

Foredrag ved:
Elisabeth Larsen, seniorrådgiver i Bioteknologirådet
Lars Bø, professor ved Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose.

Tid: 16. mars kl. 8.15–9.30. Frokost fra 8.15, foredrag begynner 8.30.
Sted: Håndverkeren, Galleriet (1. etg.)
Arrangør: Bioteknologirådet

Ny serie med frokostforedrag

Bioteknologiske nyvinninger åpner stadig nye muligheter for helsevesen, industri og hav- og landbruk. Ny kunnskap kan snu opp-ned på kjente etiske problemstillinger, eller stille oss overfor helt nye spørsmål.

I denne serien med frokostforedrag vil fagfolk fortelle om siste nytt fra bioteknologisk forskning og bioetiske debatter. Det vil dreie seg om nyheter som vi tror vil prege samfunnsdebatten i tiden som kommer. Følg med på våre nettsider for info om flere arrangementer. 

Det blir servert frokost, og det er muligheter for å stille spørsmål etter hvert foredrag.

Velkommen!

Siden ble opprettet: 01.03.2016. Siden ble oppdatert: 14.09.2017

Relevante temasider

Flere nyheter

I GENialt: DNA i politietterforskning

21.09.2020

De som har brukt sommeren til å se.. Les mer »

Ukens gjest: Synne Lerhol

16.09.2020

Har du fått med deg den siste utgaven.. Les mer »

Webinar 23.-25. September: DNA in police work: New methods, new challenges?

01.07.2020

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter