14.03.2016

Frukostforedrag i Bergen: Genredigering – ei tveegga saks?

 Genredigering

Det blir kalla det største bioteknologiske gjennombrotet i dette århundret, og du kan like godt lære deg namnet først som sist: CRISPR.

Gensaksa CRISPR klipper i DNA og er den siste av fleire nye metodar for å endre gen, såkalla genredigering. CRISPR gjer det mogleg å endre gen i alle organismar og celletypar, og blir nytta til alt frå å studere utvikling av sjukdom til å produsere genmodifiserte organismar med spesielle eigenskapar. Teknikken har potensial til å endre medisinsk behandling og bioteknologisk industri. Til dømes freistar forskarar og legemiddelselskap no å utvikle nye kreftbehandlingar ved hjelp av CRISPR.

Men med slike moglegheiter følgjer nye, utfordrande etiske problemstillingar. Metoden gjer det mellom anna mogleg å redigere arvestoffet i kjønnsceller og embryo, endringar som kan gå i arv til alle etterfølgjande generasjonar. I tillegg gjer teknologien det potensielt mogleg å spreie genmodifiseringar i naturlege økosystem. Forskarar ønskjer mellom anna å nytte metoden på mygg for å stanse spreiing av malaria. Veit vi nok om konsekvensane til å tore dette?

Kva er eigentleg CRISPR? Kvifor alt oppstyret? Kva kan genredigering nyttast til no og i framtida? Korleis skal vi handtere moglegheitene og utfordringane metoden gir?

Høyr seniorrådgivar Sigrid Bratlie Thoresen i Bioteknologirådet fortelje deg alt du treng å vite om CRISPR.

Tid: 26. april, kl. 8.15–9.30
Stad: Bergen, Litteraturhuset, sal Olav H. Hauge

Gratis inngang. Vi serverer frukost frå 8.15.

 

Meir om genredigering:

Sigrid Bratlie Thoresen forklarar CRISPR på eitt minutt på nrk.no.

Les meir: Artikkel om CRISPR i magasinet vårt, GENialt.

Les meir: Bioteknologirådet vil tillate forsking på genmodifiserte embryo.

Siden ble opprettet: 14.03.2016. Siden ble oppdatert: 14.09.2017

Relevante temasider

Flere nyheter

I GENialt: DNA i politietterforskning

21.09.2020

De som har brukt sommeren til å se.. Les mer »

Ukens gjest: Synne Lerhol

16.09.2020

Har du fått med deg den siste utgaven.. Les mer »

Webinar 23.-25. September: DNA in police work: New methods, new challenges?

01.07.2020

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter