23.09.2016

Frukostforedrag 12. oktober: Bruk av DNA-testar i politietterforsking

Foto: iStock.

Foto: iStock.

Korleis blir DNA-analysar nytta i etterforsking og i rettssalen? Kva svar gir testane eigentleg — og korleis kan feil oppstå? Velkommen til frukostforedrag med Mariam Bouzga.

Nye analysar av sytten år gamle DNA-spor gjorde at ein mann nyleg vart kjend skyldig i drapet på Kristin Juel Johannessen i 1999. Betre analyseteknikkar gjer at det no krevst svært lite biologisk materiale for å få fram ein DNA-profil. Men betre teknologi gjer òg arbeidet meir krevjande. Feil kan truge rettstryggleiken til enkeltpersonar.

Første gong DNA-bevis blei brukt i ei norsk rettssak var i 1988, i ei valdtektssak. Sidan har DNA-analysar blitt ein sentral del av etterforskingsarbeidet. I dag blir dei brukte både til å identifisere kven som har avsett spor på ein åstad, og til å slå fast kven som er utanfor mistanke.

Mariam Bouzga jobbar som rettsgenetikar ved Folkehelseinstituttet, som utfører DNA-analysar for politiet i straffesaker. Bouzga har ansvar for å tolke prøveresultat, og ho har lang erfaring som sakkunnig vitne i retten. Ho har sett kva moglegheiter, men òg  avgrensingar, som ligg i slike DNA-analysar.

Tid: Onsdag 12. oktober kl. 8.159.30 (frukost frå 8.15, foredrag 8.30)

Stad: Håndverkeren i Oslo, Sangerhallen (5. etg.)

Les meir: Det genetiske øyenvitnet 

Les meir: Gi meg tyggisen din, så skal jeg si deg hvordan du ser ut

Siden ble opprettet: 23.09.2016. Siden ble oppdatert: 14.09.2017

Relevante temasider

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter