07.09.2016

Sakskart til møte i Bioteknologirådet 14. september 2016

Tid: onsdag 14. september kl. 10.00-17.00.

Sted: Møtelokale i Brugata 19, 1. etasje, 0186 Oslo

 

SAK 37/04/16        Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 38/04/16        Møteprotokoll for rådsmøtet 9. juni 2016

SAK 39/04/16       Genmodifisert nellik SHD-27531-4 med endra blomsterfarge

SAK 40/04/16       Genmodifisert insektresistent soya – sluttbehandling i Noreg. Søknad om godkjenning av import, prosessering, mat og fôr

SAK 41/04/16   Samarbeidsprosjekt med Miljødirektoratet om operasjonalisering av  begrepet «samfunnsnytte» i genteknologiloven

SAK 42/04/16       Genredigerte organismer: Tre eksempler

SAK 43/04/16        Revisjon av genteknologiloven

SAK 44/04/16        Midlertidig genuttrykk i immun-/genterapi

SAK 45/04/16        Handlingsplan 2016-2017

SAK 46/04/16       Fosterdiagnostikk: Undersøking av trisomi hos foster ved hjelp blodprøve frå den gravide (NIPT)

SAK 47/04/16        Nytt fra departementene og rådsmedlemmene

SAK 48/04/16        Orientering

SAK 49/04/16        Eventuelt

 

Mediekontakt: Seniorrådgiver Truls Petersen (vikar for kommunikasjonssjef Hallvard Kvale), på mobil 970 88 101 eller e-post: tp[at]bioteknologiradet.no.

Bioteknologirådet behandler som regel sakene på minst to møter før det fattes vedtak. Det er derfor ikke ventet at rådet vil gjøre vedtak i alle sakene.

Siden ble opprettet: 07.09.2016. Siden ble oppdatert: 02.12.2016

Relevante temasider

Flere nyheter

Forslag til endringer i bioteknologiloven på høring

15.05.2019

  – Vi foreslår to hovedendringer: Å gjøre.. Les mer »

Trenger vi dyr for å få kjøtt?

10.05.2019

Laboratoriekjøtt, rent kjøtt, dyrefritt kjøtt og kunstig kjøtt… Les mer »

Frokostmøte 11. juni: Genteknologi og Crispr mot kreft – Hype eller håp?

09.05.2019

Med genteknologier som CRISPR utvikles neste generasjons immunterapier… Les mer »

Debatt i Tromsø 22.5: Ungdomspolitikere om GMO   

07.05.2019

Hva mener neste generasjons politikere om genredigert mat?.. Les mer »

Bioteknologirådets forslag til GMO-regulering er publisert internasjonalt

30.04.2019

  I desember i fjor presenterte Bioteknologirådet et.. Les mer »

Uetisk å ikke ta i bruk GMO, mener Etisk Råd i Danmark

29.04.2019

Et stort flertall i Etisk Råd i Danmark.. Les mer »

Arendalsuka: Genredigert mat – hvordan skal den reguleres?

20.04.2019

Hvordan bør genredigert mat reguleres?   Tid: Torsdag.. Les mer »

Arendalsuka: Kreftbehandling ved bruk av genterapi

12.04.2019

Bioteknologirådet, Kreftforeningen og Radforsk inviterer til podkast om.. Les mer »

Nytt GENialt – les oss på nettbrett og mobil

11.04.2019

Mangler du lesestoff til påske? I den digitale.. Les mer »

Bør vi kartlegge gener for å få vite om vi har økt risiko for sykdommer?

10.04.2019

Vi tar debatten i et åpent møte: Tid:.. Les mer »

© 2019 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter