07.09.2016

Sakskart til møte i Bioteknologirådet 14. september 2016

Tid: onsdag 14. september kl. 10.00-17.00.

Sted: Møtelokale i Brugata 19, 1. etasje, 0186 Oslo

 

SAK 37/04/16        Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 38/04/16        Møteprotokoll for rådsmøtet 9. juni 2016

SAK 39/04/16       Genmodifisert nellik SHD-27531-4 med endra blomsterfarge

SAK 40/04/16       Genmodifisert insektresistent soya – sluttbehandling i Noreg. Søknad om godkjenning av import, prosessering, mat og fôr

SAK 41/04/16   Samarbeidsprosjekt med Miljødirektoratet om operasjonalisering av  begrepet «samfunnsnytte» i genteknologiloven

SAK 42/04/16       Genredigerte organismer: Tre eksempler

SAK 43/04/16        Revisjon av genteknologiloven

SAK 44/04/16        Midlertidig genuttrykk i immun-/genterapi

SAK 45/04/16        Handlingsplan 2016-2017

SAK 46/04/16       Fosterdiagnostikk: Undersøking av trisomi hos foster ved hjelp blodprøve frå den gravide (NIPT)

SAK 47/04/16        Nytt fra departementene og rådsmedlemmene

SAK 48/04/16        Orientering

SAK 49/04/16        Eventuelt

 

Mediekontakt: Seniorrådgiver Truls Petersen (vikar for kommunikasjonssjef Hallvard Kvale), på mobil 970 88 101 eller e-post: tp[at]bioteknologiradet.no.

Bioteknologirådet behandler som regel sakene på minst to møter før det fattes vedtak. Det er derfor ikke ventet at rådet vil gjøre vedtak i alle sakene.

Siden ble opprettet: 07.09.2016. Siden ble oppdatert: 02.12.2016

Relevante temasider

Flere nyheter

I GENialt: DNA i politietterforskning

21.09.2020

De som har brukt sommeren til å se.. Les mer »

Ukens gjest: Synne Lerhol

16.09.2020

Har du fått med deg den siste utgaven.. Les mer »

Webinar 23.-25. September: DNA in police work: New methods, new challenges?

01.07.2020

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter