07.09.2016

Sakskart til møte i Bioteknologirådet 14. september 2016

Tid: onsdag 14. september kl. 10.00-17.00.

Sted: Møtelokale i Brugata 19, 1. etasje, 0186 Oslo

 

SAK 37/04/16        Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 38/04/16        Møteprotokoll for rådsmøtet 9. juni 2016

SAK 39/04/16       Genmodifisert nellik SHD-27531-4 med endra blomsterfarge

SAK 40/04/16       Genmodifisert insektresistent soya – sluttbehandling i Noreg. Søknad om godkjenning av import, prosessering, mat og fôr

SAK 41/04/16   Samarbeidsprosjekt med Miljødirektoratet om operasjonalisering av  begrepet «samfunnsnytte» i genteknologiloven

SAK 42/04/16       Genredigerte organismer: Tre eksempler

SAK 43/04/16        Revisjon av genteknologiloven

SAK 44/04/16        Midlertidig genuttrykk i immun-/genterapi

SAK 45/04/16        Handlingsplan 2016-2017

SAK 46/04/16       Fosterdiagnostikk: Undersøking av trisomi hos foster ved hjelp blodprøve frå den gravide (NIPT)

SAK 47/04/16        Nytt fra departementene og rådsmedlemmene

SAK 48/04/16        Orientering

SAK 49/04/16        Eventuelt

 

Mediekontakt: Seniorrådgiver Truls Petersen (vikar for kommunikasjonssjef Hallvard Kvale), på mobil 970 88 101 eller e-post: tp[at]bioteknologiradet.no.

Bioteknologirådet behandler som regel sakene på minst to møter før det fattes vedtak. Det er derfor ikke ventet at rådet vil gjøre vedtak i alle sakene.

Siden ble opprettet: 07.09.2016. Siden ble oppdatert: 02.12.2016

Relevante temasider

Flere nyheter

Nå: Følg debatten om ny bioteknologi og sorteringssamfunn i Arendal direkte her

16.08.2019

Bioteknologi reiser krevende etiske og politiske spørsmål, der.. Les mer »

Arendal 16. august: Gir ny kunnskap om bioteknologi et sorteringssamfunn?

15.08.2019

Bioteknologi reiser krevende etiske og politiske spørsmål, der.. Les mer »

Vi strømmer fra Arendal 15. august: Genredigert mat – hvordan skal det reguleres?

13.08.2019

  Hvilke muligheter og utfordringer skaper genredigering for.. Les mer »

Sjå video frå møtet om sekvensering av nyfødde 19. juni

11.08.2019

19. juni arrangerte Bioteknologirådet og Norsk Forening for.. Les mer »

Oslo August 9th: A Kodak moment? The effects of consumer genetics on medicine and society

06.08.2019

What are the ethical and regulatory challenges in.. Les mer »

GENialt – sommerlektyren er sikret!

28.06.2019

Nyt sommeren og siste utgave av GENialt. Les.. Les mer »

Åpent møte: Sekvensering av nyfødte

07.06.2019

Genomsekvensering på friske nyfødte er nå mulig. Hindrer.. Les mer »

Sjå direkte: Trenger vi dyr for å få kjøtt?

06.06.2019

Laboratoriekjøtt, reint kjøtt, dyrefritt kjøtt og kunstig kjøtt… Les mer »

Trenger vi dyr for å få kjøtt?

16.05.2019

Laboratoriekjøtt, rent kjøtt, dyrefritt kjøtt og kunstig kjøtt… Les mer »

Regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven på høring

15.05.2019

  – Vi foreslår to hovedendringer: Å gjøre.. Les mer »

© 2019 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter