06.10.2018

Åpent møte 16. oktober om GMO i Afrika

mann med bananer

Foto: iStock.

Hvilken rolle kan genteknologi ha i utviklings- og bistandsarbeid? På verdens matvaredag setter Bioteknologirådet GMO-planter i Afrika på dagsorden.

Et velfungerende landbruk er sentralt for å bekjempe ekstrem fattigdom og sult. I Afrika sør for Sahara står landbruk for om lag en fjerdedel av brutto nasjonalprodukt og sysselsetter to tredeler av befolkningen. Flere afrikanske land har i de senere årene opplevd økonomisk vekst gjennom et mer bærekraftig landbruk. Men landbrukssektoren er også sårbar. Klimaendringer og plantesykdommer kan gi lave avlinger. Dårlig infrastruktur, gjeld, sosial ulikhet og politisk uro er andre utfordringer for Afrikas matproduksjon og matsikkerhet.

GMO blir i liten grad dyrket på det afrikanske kontinentet. GMO er omstridt, og flere mener at de kan skade miljøet, er kun tilpasset et industrialisert landbruk og kan gjøre småbønder avhengige av storkapitalen. Samtidig utvikles det i dag nye GMO-er av universiteter, ikke-kommersielle stiftelser og småbedrifter som er tilpasset småbønder. Planter som er motstandsdyktige mot sykdom og tørke er noen eksempler.

Kan GMO bidra til å løse noen av Afrikas landbruksutfordringer? Eller vil bruk av GMO-er skape nye vanskeligheter for bønder og miljøet?

Gratis og åpent for alle. Påmelding her.

Tid: Tirsdag 16. oktober kl. 14.00-16.30
Sted: Litteraturhuset i Oslo, sal Wergeland
Arrangør: Bioteknologirådet

Ordstyrer: Kristin Halvorsen, leder i Bioteknologirådet

Møtet vil være på engelsk.

Arrangementet vil bli strømmet. Lenke her!

Program

  • Trine Hvoslef-Eide,  professor innen plantevitenskap v. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
   Genmodifisering/genredigering som teknologi og prosjekter i Afrika
  • Ida Tarjem, stipendiat v. Noragric/Norges miljø- og bivitenskapelige universitet
   GMO-prosjekter i Afrika
  • Denis Kabiito, leder for unge bønder i World Farmers Organisation, koordinator  for unge bønder i Uganda
   Utfordringer for jordbruket i Afrika, fordeler/utfordringer ved bruk av GMO, bønders holdninger til GMO
  • Klara Fischer, forsker i landsbygdsutvikling v. Sveriges landbruksuniversitet
   Sosio-økonomiske forhold rundt bruk av GMO i Afrika ­

Panelsamtale mellom innledere, Norad, bistandsorganisasjonene Caritas Norge, Norges Vel, Utviklingsfondet og publikum.

 

In English:

October 16: GMO in Africa

On UN’s World Food Day the Norwegian Biotechnology Advisory Board puts genetically modified organisms (GMOs) in Africa on the agenda. Can genetically modified plants contribute to solve some of the agricultural challenges for Africa? Or will GMOs create new difficulties for farmers and environment?

The open seminar is free of charge. Registration here.

Time: Tuesday October 16th, 14:00-16:30
Place: The House of Literature (Litteraturhuset), Wergeland hall
Organizer: The Norwegian Biotechnology Advisory Board
Language: English

Moderator: Kristin Halvorsen, Head of the Norwegian Biotechnology Advisory Board.

The meeting will be streamed.

Program

 • Trine Hvoslef-Eide, Professor in plant science, Norwegian University of Life Sciences
  The technology of gene modification/gene editing and projects in Africa
 • Ida Tarjem, PhD Candidate, Noragric/Norwegian University of Life Sciences
  GMO projects in Africa
 • Denis Kabiito, Facilitator for the Youth Committee of the World Farmers` Organisation/National Manager of Uganda National Young Farmers Association
  Agricultural challenges for Africa, the pro and cons of GMO, farmers view on GMOs
 • Klara Fischer, researcher of Rural Development, Swedish University of Agricultural Sciences
  Socio-economic aspects of GMO in Africa­

Panel discussion with experts, relevant NGO’s and the audience.

Siden ble opprettet: 06.10.2018. Siden ble oppdatert: 17.10.2018

Relevante temasider

Flere nyheter

Hvordan vurdere samfunnsnytte av GMO-er? Veileder på engelsk

18.10.2018

Samfunnsnytte er ett av fem vurderingskriterier for GMO-søknader.. Les mer »

Guidance to societal benefits and assessments of genetically modified organisms (GMOs)

18.10.2018

Societal benefit is one of five criterion for.. Les mer »

Debattmøte om GMO i Afrika – sjå video frå møtet

16.10.2018

På verdas matvaredag 16. oktober sette Bioteknologirådet GMO-plantar.. Les mer »

Utviklingstrekk som utfordrer fremtidens medisin

11.10.2018

Hvilke prioriteringskriterier skal gjelde for fremtidens pasienter? Bioteknologirådet.. Les mer »

Åpent møte 16. oktober om GMO i Afrika

06.10.2018

Hvilken rolle kan genteknologi ha i utviklings- og.. Les mer »

The Earth BioGenome Project – Exploring the Dark Matter of Biology

04.10.2018

Harris Lewin from The Earth BioGenome Project is.. Les mer »

I GENialt: GMO i Afrika: før nå og i fremtiden

28.09.2018

Genmodifiserte organismer, GMO-er, har vært på verdensmarkedet i.. Les mer »

1. nov.: DNA i politiarbeid. Nye metoder, nye problemstillinger

12.09.2018

  Ny DNA-teknologi kan gi politiet flere muligheter.. Les mer »

Fremtidens regulering av genmodifiserte organismer (GMO) i Norge

06.09.2018

Lansering og debatt om fremtidens GMO-regelverk. Tid: Tirsdag.. Les mer »

Bioteknologi og livsvitenskap inn i ungdomsskolen

27.08.2018

Bioteknologi spiller en stadig viktigere rolle i samfunnsutviklingen… Les mer »

© 2018 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter