Artikkelarkiv for temaet fosterdiagnostikk

Sjå video: Ope møte om nyføddscreeninga08.12.2017

Ønsker vi å etablere ein biobank over alle.. Les mer »

Bjørn Guldvog, Bent Høie og Kristin Halvorsen

Ny stortingsmelding om bioteknologiloven16.06.2017

I dag la regjeringen frem en stortingsmelding om bioteknologiloven. Les hvordan de mener lovverket bør være, og hva Bioteknologirådet har anbefalt.   Les mer »

Påskekyllinger

Prøv Bioteknologirådets påskequizer13.04.2017

Hva vet du om bioteknolologi? Og hva mener du om spørsmål som surrogati og gentesting? Prøv våre to påskequizer!  Les mer »

Embryo med nål

Vil tillate genmodifisering av embryoer17.02.2017

Ledende amerikansk vitenskapsinstitusjon støtter genmodifisering av menneskeembryoer når det er eneste mulighet til å unngå alvorlig arvelig sykdom.  Les mer »

Magen til en gravid kvinne

Vil tillate NIPT-test ved risiko for kjønnsbundet sykdom14.02.2017

Ny fosterdiagnostisk metode bør tillates for kjønnstesting av foster i familier med risiko for alvorlig kjønnsbundet sykdom, anbefaler et flertall i Bioteknologirådet.  Les mer »

Collage, bioteknologi

Vi strøymer Bioteknologidagen direkte tysdag 14. februar10.02.2017

Fleire store overskrifter om bioteknologi prega 2016. Kva hadde dei å seie, og kva kan vi vente i 2017?  Les mer »

Velkommen til Bioteknologidagen 2017!22.12.2016

2016 var et år med store bioteknologiske gjennombrudd. På Bioteknologidagen skal vi oppsummere hva disse kan bety, og hva vi kan vente oss i 2017.  Les mer »

Ja til ny fosterdiagnostikk-test05.10.2016

Men mindretalet i Bioteknologirådet meiner testen gir så banebrytande nye moglegheiter at vi må stoppe og spørje kva vi vil med fosterdiagnostikken.  Les mer »

Gruppebilde utendørs

Les Bioteknologirådets evaluering av bioteknologiloven16.08.2015

Bioteknologirådet har avgitt 20 uttalelser om ulike temaer.  Les mer »

Møtedeltakere rundt hesteskoformet bord

Vedtak om fosterdiagnostikk21.05.2015

Les kva Bioteknologirådet meiner om fosterdiagnostikk.  Les mer »

Panelet

Se video: Debatt om fosterdiagnostikk15.04.2015

Bioteknologirådet inviterte til debatt på Litteraturhuset i Oslo 14. april 2015.  Les mer »

Glassrør med blodprøver.

Åpent møte i Oslo: Fosterdiagnostikk til alle?26.03.2015

Velkommen til debatt på Litteraturhuset den 14. april.   Les mer »

Blodprøve

Tidleg test av foster-DNA16.03.2015

Ein enkel og risikofri blodprøve tidleg i svangerskapet kan erstatte andre metodar for fosterdiagnostikk.  Les mer »

Heftige diskusjoner i klasserommet04.12.2014

Oslo-elever har vært prøvekaniner for Bioteknologirådets nye skoleprosjekt, som skal munne ut i skriftlige råd til helse- og omsorgsminister Bent Høie.  Les mer »

Debattmøte i Tromsø

Sjå video: Fosterdiagnostikk og etiske dilemma17.10.2014

I Noreg blir om lag éin prosent fødde med alvorlege utviklingsavvik eller sjukdom, og tre prosent har mindre alvorlege avvik. Nokre avvik kan avdekkjast gjennom fosterdiagnostikk. Kva skal det vere lov å teste for?  Les mer »

© 2017 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter