For skoler

På desse sidene finn du informasjon om materiell og aktivitetar som kan brukast i undervisningssamanheng.

Ungdommens bioteknologiråd

SkoleeleverSkuleprosjekt om bioteknologi

Her finn du meir informasjon om «Ungdommens bioteknologiråd», eit skuleprosjektet om bioteknologi i vidaregåande skule. Prosjektet gjennomførast våren 2015.

 

 

Forside temaark syntetisk biologi

Temasider

På Bioteknologirådets temasider finn du informasjon som høver både for elevar og lærarar.

 

 

Bioteknologinemndas direktør Sissel Rogne holder foredrag

Kurs for lærarar

Bioteknologirådet held kurs for lærarar i vidaregåande skule. Vi kan tilby fagleg solide foredrag om utviklinga i moderne bioteknologi og om etiske spørsmål rundt teknologien. Vi kjem helst til samlingar for lærarar frå fleire skular.

 

 

DVD med filmar om bruk av bioteknologi.

Bioteknologiskolen: Filmar om bioteknologi

Bioteknologirådet, Naturfagsenteret og Snøball Film har laga 10 korte undervisningsfilmar om bioteknologi. Til saman gir filmane ei fin oversikt over kva bioteknologi er, og kva det kan brukast til, saman med innblikk i nokre av dei etiske utfordringane som følgjer med. Filmane er laga for bruk i skulen og for alle som ønskjer ei rask innføring i bioteknologi. For meir informasjon og for å sjå filmane, gå til Bioteknologiskolen.

 

Omslag GENialt nr. 1/2012

Tidsskriftet GENialt

Tidsskrift frå Bioteknologirådet. Det er gratis å abonnere.

 

 

Bøker, elevøvingar og diskusjonsspel

På lenkjene til venstre finn du tips til aktivitetar, filmar, bøker og diskusjonsspel.

Siden ble opprettet: 07.07.2010. Siden ble oppdatert: 04.02.2015

© 2017 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter