Fordypningsstoff

Forskning på befruktede egg

Både teknikker for befruktning utenfor kroppen og for PGD er utviklet på grunnlag av forskning på embryoer og befruktede egg som er overtallige etter IVF-behandling. I Norge er det ikke tillatt å sette tilbake i kvinnen befruktede egg som har vært benyttet til forskning.

Embryoets moralske status

Genetiske undersøkelser av befruktede egg og embryoer for forskning eller PGD oppleves av mange som særskilt følsomt. Der er fordi det berører menneskelivets begynnelse. Alle er enige om at grunnlaget for liv starter ved befruktningen. Men det er ikke noe klart og entydig svar på hvilken status som skal tillegges et embryo.

Har et embryo menneskeverd og rett på beskyttelse? Kommer menneskeverd gradvis? Hvilken beskyttelse har et embryo eventuelt rett på? Dagens abortlov bygger på at fosteret har et vern som øker i takt med dets biologiske utvikling, det vil si med svangerskapets varighet. Andre hevder at menneskeverdet er udelelig og at også et befruktet egg har menneskeverd.

Synet på embryoer i ulike deler av verden

Det er ingen internasjonal enighet om hvilken status et embryo har, og anvendelse av preimplantasjonsdiagnostikk varierer derfor fra land til land og ofte i tråd med hvilken religion som dominerer i landet.

Ifølge islam har menneske sjel, men et embryo eller foster får ikke sjel før etter 120 dager. Dermed er det ikke så etisk problematisk for dem å teste embryoer eller gjøre forskning på dem. Innen jødedommen regnes ikke embryoet som noe annet enn ”vann” før etter 40 dager.

Innen kristendommen finnes det mange ulike syn på hvilken status et embryo har. Noen mener at embryoet skal behandles med samme verdighet som et født individ.

Siden ble opprettet: 13.07.2010. Siden ble oppdatert: 26.02.2016

© 2017 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter