Industriell bioteknologi

Norsk lovgivning for bruk av genmodifiserte organismer

I Norge reguleres virksomheten på dette området av genteknologiloven. Denne loven regulerer både utsetting av genmodifiserte organismer (frø, planter og andre levende organismer) og innesluttet bruk (laboratorier, drivhus og industrianlegg og så videre). Se også forskriftene til genteknologiloven.

Loven krever at man skal vurdere produktene i forhold til helse- og miljømessige skadevirkninger. Den norske loven skiller seg noe fra lover i andre land, ved at man i tillegg skal vurdere samfunnsnytte og bidrag til bærekraftig utvikling. De fleste land krever konsekvensutredninger før arbeid med genmodifiserte organismer tillates, og EU har utviklet direktiver for hvorledes godkjenninger skal foregå ved utsetting i naturen (direktiv 2001/18/EC) og for godkjenning av GMO-er som brukes i mat og fôr i EU (forordning 1829/2003).

Siden ble opprettet: 13.07.2010. Siden ble oppdatert: 02.09.2010

© 2017 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter