Artikler fra tidsskriftet GENialt

 

Tidsskriftet GENialt gis ut av Bioteknologirådet, og tar opp etiske og samfunnsmessige sider ved bruk av moderne bioteknologi. Det er gratis å abonnere.                                                                                                            

Vi digitaliserer nå GENialt slik at du kan lese oss også på nettbrett og mobil. Her finner du også digitale PDF-versjoner av GENialt – fra den nyeste utgaven og helt tilbake til 1995.

Vil du ha varsel om nye nettartikler? Abonner på epost med nytt fra Bioteknologirådet.

I GENialt: DNA i politietterforskning21.09.2020

De som har brukt sommeren til å se.. Les mer »

Genteknologiloven i endring26.06.2020

Genmodifisering er et felt i rask utvikling og det gir utfordringer for dagens regelverk: Hva regnes som genmodifiserte organismer som loven skal gjelde for?  Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?19.05.2020

Fram til no har forskarar laga sjølvlysande mus, rotter, katter, potetar og planter. Men sjølvlysande juletre er en vanskeleg nøtt å knekke.  Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat19.05.2020

Mikroorganismer som bakterier kan gi oss alvorlige infeksjoner, men de kan også være fantastiske hjelpere og brukes blant annet i produksjon av mat og medisiner  Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?19.05.2020

En rekke politikere ønsker å åpne for eggdonasjon og assistert befruktning til enslige. Men hva vet vi egentlig om medisinsk risiko ved assistert befruktning?  Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?19.05.2020

Mange har en sterk drøm om egne barn. Denne våren sier politikerne ja eller nei til eggdonasjon og om enslige skal få rett til assistert befruktning.   Les mer »

I GENialt: Ny milepel for CRISPR-teknologien12.05.2020

For første gang i historien har genredigeringsteknologien CRISPR blitt brukt direkte i mennesker.  Les mer »

I GENialt: Doktor AI – muligheter og utfordringer12.05.2020

I fremtidens helsevesen er datamaskiner legens nye kollega. Hvilke vurderinger bør maskinen overta? Og hva om legen ikke skjønner hvordan maskinen har tenkt?  Les mer »

I GENialt: Kan rundormen vise oss veien til sunn aldring?12.05.2020

Forskere har identifisert protein som fremskynder utvikling av aldersrelaterte symptomer i rundorm. Kan det øke forståelsen av aldringsprosessen hos mennesker?  Les mer »

I GENialt: CRISPR-ris som held stand mot bakteriesjukdom12.05.2020

Ris er ein av dei viktigaste matplantane i verda, men avlingane blir truga av ein bakteriesjukdom. Kan gensaksa CRISPR bli ein del av løysinga?  Les mer »

I GENialt: Britene skal kartlegges fra fødselen – men ikke alle vil vite12.05.2020

Briter vil gå lenger enn den vanlige helseundersøkelsen av nyfødte og vil inkludere kartlegging av genene.   Les mer »

I GENialt: Ein vår i endring – leiar12.05.2020

Våren 2020 vil gå inn i historia som annleisvåren, der eit virus endra samfunn over heile kloden. Covid 19 bremsa òg Stortingets handsaming av bioteknologilova.  Les mer »

I GENialt: Nye landsmenn – nye helseutfordringer12.05.2020

Storbritannia bruker screening og testing aktivt for å fange opp hvem som er bærer av gen som forårsaker sykdommene sigdcelleanemi og talassemi.   Les mer »

Bonde som setter poteter

I GENialt: Genredigert mat – hva mener Ola og Kari Nordmann?11.05.2020

Vi spurte 2016 mennesker om hva de mener om genredigert mat. Her er svarene vi fikk.  Les mer »

Nytt GENialt!11.05.2020

Det første GENialt i 2020! Bioteknologiloven skal behandles i Stortinget i mai, og du kan lese mer om blant annet eggdonasjon og assistert befruktning.  Les mer »

Nytt GENialt! 16.12.2019

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter