GENialt

GENialt er Bioteknologirådet sitt tidsskrift som tek opp etiske og samfunnsmessige sider ved bruk av moderne bioteknologi.

GENialt-stoffet kjem ofte på nett først. Les nettartikler frå tidsskriftet GENialt

Papirutgåva kjem normalt ut fire gonger i året. Du kan lese ei av utgåvene nedanfor, eller starte eit gratis abonnement og få bladet i posten.

Genialt 2-17 forside

Nr. 2/2017

 

 

 

Nr. 1/2017

 

 

 

Nr. 4/2016

 

 

 

Nr. 3/2016

 

 

 

Nr. 2/2016

 

 

 

Nr. 1/2016

 

 

 

Genialt 4-2015 forsideNr. 4/2015

 

 

 

Forside GENialt 3-2015Nr. 3/2015

 

 

 

ForsideNr. 2/2015

 

 

 

Forsidenn av GENialt nr 1-2015. Hoedsak: Gentest kun på resept?Nr. 1/2015

 

 

 

Genialt 4 2014Nr 4/2014

 

 

 

GenialtNr 3/2014

 

 

 

ForsideNr 2/2014

 

 

 

GENialt_nr1_forsideNr 1/2014

 

 

 

ForsideNr 4/2013

 

 

 

Forsiden på GENialt nr 3-2013Nr. 3/2013

 

 

 

Nr. 2/2013Forsiden til Genialt 2/2013

 

 

 

forsiden, GENialt nr. 1, 2013Nr. 1/2013

 

 

 

Forsiden av GENialt nr. 5/2012Nr. 5/2012

 

 

 

Omslag GENialt nr. 4/2012Nr. 4/2012

 

 

 

Omslag GENialt nr. 3/2012Nr. 3/2012

 

 

 

Omslag GENialt nr. 2/2012Nr. 2/2012

 

 

 

Omslag GENialt nr. 1/2012Nr. 1/2012

 

 

 

Omslag GENialt nr. 3/2011Nr. 3/2011

 

 

 

Forsiden av GENialt 2/2011Nr. 2/2011

 

 

 

Forsiden av GENialt 1/2011

Nr. 1/2011

 

 

 

Forside GENialt 4/2010Nr. 4/2010

 

 

 

Forside GENialt 3/2010Nr. 3/2010

 

 

 

Forsiden GENialt 2/2010Nr. 2/2010
Gener og miljø

 

 

 

Forsiden GENialt 1/2010Nr. 1/2010
Helgenomanalyser

Ekstra artikkel på nett om kreftstamceller (pdf)
Figurer som egner seg for svart-hvitt-utskrift (side 5) (pdf)

– Helgenomanalyser
– Helseregistre (se også leder)
– Norske gener og islandske gener
– Gamle genomer og kjendisgenomer
– GMO-vurdering
– Y-kromosomet
– PGD-prosessen

Forsiden GENialt 4/2009Nr. 4/2009
GMO og samfunnsnytte

– GMO-vurderingskriterier
– PGD og ukjent bærerstatus
– Norsk vaksineoppfinnelse
– Genmodifisert sukkerbete
– Vi er alle «bønder»
– Syntetisk biologi
– Ikke-konsistent genteknologilovgivning i Norge?

Forsiden GENialt 3/2009Nr. 3/2009
Fra oljealderen til bioalderen

– Bedre legemidler for barn?
– Endringer i barneloven
– Gentesting av barn
– Åpning for genmodifisert fôr
– Nobelprisen for telomerer og telomerase
– HeLa-celler og samtykke
– Stamcellebehandling ga kreft
– GMO og regelverksutvikling

Forsiden GENialt 2/2009Nr. 2/2009
Evolusjon

– Kreftgenomprosjektet
– Genetikk og høyt blodtrykk
– Norsk Rødt Fe og genomisk seleksjon

 

Forsiden GENialt 1/2009

Nr. 1/2009
Vaksiner

– Craig Venter i Norge
– Arvbarhet og miljø
– Konsekvenser ved forbedret ultralyd
– DNA-hacking

Forsiden GENialt 4/20084/2008
Gentester

Last ned GENialt 4/2008 (pdf)

– Bioteknologikurs for lærere
– Nye bioteknologifilmer
– Genmodifisering av planter
– Syntetisk liv

Forsiden GENialt 3/20083/2008
Hvor kommer vi fra?

Last ned GENialt 3/2008 (pdf)

– Ny Bioteknologinemnd 2008–2012
– Inaktivering av én genkopi
– Japaner har endret stamcellefeltet
– Bioteknologi nord–sør
– Bioprospektering
– Humangenetikk i Norge

Forsiden GENialt 2/20082/2008
GMO på norske gafler?

Last ned GENialt 2/2008 (pdf)

– Biodrivstoff
– Helseforskning og personvern
– Ultralyd i svangerskapsomsorgen
– Uetisk stamcellebehandling
– Internasjonalt ”forbryterregister” for bakterier

Forsiden GENialt 1/20081/2008
Helseforskning

Last ned GENialt 1/2008 (pdf)

– Gentesting
– Biodrivstoff
– Dispensasjonssaker for PGD
– GenØk og kompetansebygging
– Stamceller og brystkreft
– Overkrysninger og genkartlegging

Forsiden GENialt 4/20074/2007
Genomer i nytt lys

Last ned GENialt 4/2007 (pdf)

– Genmodifisert fôr
– «Reproduksjonsturisme»
– Gjentatt gentesting
– Kopitallsvariasjon
– Omprogrammering av hudceller til stamceller
– Bioetanol ved hjelp av skadesopp
– Sekvensering av enkeltpersoners DNA
– Ny metode for assistert befruktning

Forsiden GENialt 3/20073/2007
Hunden – en forskbar venn

Last ned GENialt 3/2007 (pdf)

– Genterapi for hund
– UNESCOs bioetikk-deklarasjon
– Stamceller og kreft
– Gentesting i forskning
– Ja til genmodifisert mais i Norge?
– Assistert befruktning til lesbiske par
– Assistert befruktning til menn med Klinefelters syndrom

Forsiden GENialt 2/20072/2007
Sæddonasjon

Last ned GENialt 2/2007 (pdf)

– Stamceller fra omprogrammerte hudceller?
– Genmodifiserte planter for bønder i Sør?
– Nevroetikk: bioetikkens nye skanse?
– Genmodifisert myggsommer
– Travel plantevår for nemnda
– Nye nemndsmedlemmer
– Stormøte om stamceller
– Tvillinger ”uønsket”

Forsiden GENialt 1/20071/2007
Assistert befruktning

Last ned GENialt 1/2007 (pdf)

– Fakta til folket
– GMO-søknader
– 10 år med Dolly
– Revers evolusjon
– Ny xenotransplantasjonslov?
– OECDs «Blue Book»
– Nye publikasjoner
– Forskning på befruktede egg

Forsiden GENialt 4/20064/2006

Last ned GENialt 4/2006 (pdf)

– Ministermøter
– GMO og Bt-toksiner på insekter
– Eggdonasjon
– Genmodifisering av kloroplaster
– Sæddonasjon
– Norske bønders GMO-holdninger
– Antibiotikaresistens
– Assistert befruktning
– Stamceller
– Nye fond i bioteknologi

Forsiden GENialt 3/20063/2006
Etikk, genetikk og virus

Last ned GENialt 3/2006 (pdf)

– Hvem snakker for barna?
– Genetikk og epigenetikk
– Overvåking av GMO
– Blir genmodifisert mais lovlig i Norge?
– Kvalitetssikring av gentester
– Nye nobelspriser

Forsiden GENialt 2/20062/2006
50 år med 46 kromosomer

Last ned GENialt 2/2006 (pdf)

– DNA-registrering til bruk i strafferettspleien
– PGD og forskning på befruktede egg
– Søskenbarnekteskap – bare for kongelige?
– Store, kjente navn til møte i høst
– Stamceller og hjerteinfarkt
– Genetiske undersøkelser
– GMO-søknader
– Bilag: Temaark om gentesting

Forsiden GENialt 1/20061/2006
Eggdonasjon

Last ned GENialt 1/2006 (pdf)

– Revisjon av bioteknologiloven
– GMO-søknader
– Motviljen mot darwinismen
– Mekanisme bak prostatakreft
– Bioteknologisk industri
– Mutante melkedrikkere

Forsiden GENialt 4/20054/2005
Genetikk og fedme

Last ned GENialt 4/2005 (pdf)
– Åpen høring om revisjon av bioteknologiloven
– Risikovurderinger av GM laks forberedes
– Norge får regelverk for sameksistens

Forsiden GENialt 3/20053/2005
Genmodifiserte blomster

Last ned GENialt 3/2005 (pdf)

– Inseminasjon for HIV-positive
– Kan mennesker klekkes?
– Patenter på genmodifiserte dyr

Forsiden GENialt 2/20052/2005
Den lille, store forskjellen

Last ned GENialt 2/2005 (pdf)
– Åpent møte om DNA-register
– Immunterapi mot HIV
– Utvidet etikkdebatt i Danmark
– Preimplantasjonsdiagnostikk

Forsiden GENialt 1/20051/2005
Fosterdiagnostikk og vanskelige valg

Last ned GENialt 1/2005 (pdf)

– GMO-søknader
– Omega-3, hvorfor det?
– Svensk biobank sentral etter flomkatastrofen
– FN dypt splittet om kloningsforbud

Forsiden GENialt 4/2004 4/2004
Laksegener fra istiden

Last ned GENialt 4/2004 (pdf)
– FNs miljøprogram (UNEP)
– Embryologi og lovtekster
– Norske sædgivere i ny bank

Forsiden GENialt 3/20043/2004
Genressurser

Last ned GENialt 3/2004 (pdf)

– Bioprospektering i nord
– Åpne møter
– Ny Bioteknologinemnd 2004-2008

Forsiden GENialt 2/20042/2004
Kristen etikk og bioteknologi

Last ned GENialt 2/2004 (pdf)

– Fragilt X-syndrom
– Mehmet-saker

Forsiden GENialt 1/20041/2004
Sameksistens

Last ned GENialt 1/2004 (pdf)

– Vilkår for fosterdiagnostikk
– Innsynsrett ved genetiske undersøkelser i forskning
– Genmodifiserte jordbæ

Forsiden GENialt 4/20034/2003
Gendoping

Last ned GENialt 4/2003 (pdf)

– Ny bioteknologilov
– Retrovirus
– Sameksistens i landbruket
– GMO-etikk i kirken

Forsiden GENialt 3/20033/2003
Genmodifisert akvariefisk

Last ned GENialt 3/2003 (pdf)

– Genjakt på Haukeland
– Historisk tilbakeblikk på bakteriofager
– UmanGenomics – hva har skjedd?
– Kvinners erfaringer med selektiv abort

Forsiden GENialt 2/20032/2003
Malaria

Last ned GENialt 2/2003 (pdf)

– Kronikker om ny bioteknologilov:

  • «Alvorlig sykdom»
  • Det statsliberale dilemma
  •  Sorteringssamfunnet

– Rapporter fra åpne møter
– Nytt om stamceller

Forsiden GENialt 1/20031/2003
Risiko og GMO

Last ned GENialt 1/2003 (pdf)

– Føre-var-prinsippet – et miljøhistorisk perspektiv
– Genoverføring mellom arter
– Ny lov om bioteknologi
– Ultralyd og fostermedisin

Forsiden GENialt 4/2002 4/2002
Biopatenter

Last ned GENialt 4/2002 (pdf)

– Fiskeskjell som historieskrivere
– Samtykke og medisinsk bioteknologi
– GMO-hjelp til Zambia
– Genmodifisert bomull i Kina
– Konferanser på nyåret

Forsiden GENialt 3/20023/2002
Biologiske våpen

Last ned GENialt 3/2002 (pdf)

– Revisjon av bioteknologiloven
– Cubas biomedisinsektor
– Verdier, etikk og bioteknologi
– Biodrivstoff – det grønne gull
– Vil du sette genene dine i biobanken?

Forsiden GENialt 2/20022/2002
En prat om genmodifisert mat

Last ned GENialt 2/2002 (pdf)

– Helse hos klonede dyr.
– Evaluering av bioteknologiloven.
– «Designerbabies» – er det sykt å velge friskt?
– Vårt genom, hans DNA.

Forsiden GENialt 1/20021/2002
Bioteknologi nord-sør

Last ned GENialt 1/2002 (pdf)
– Internasjonale avtaler av betydning for forvaltning av genressurser og bioteknologi
– Bruk av spytt til påvisning av HIV-infeksjon
– «Retten til ikke å fødes» skaper storm i Frankrike
– Bruk av DNA-vaksiner mot virussykdommer hos fisk

Forsiden GENialt 4/20014/2001
Bioteknologi og historie

Last ned GENialt 4/2001 (pdf)
– Bioteknologinemnda 10 år; Fire nemndsledere samles
– DNA inn i bygdebøkene!
– Lekfolkskonferanse om stamceller

Forsiden GENialt 3/20013/2001
Xenotransplantasjon

Last ned GENialt 3/2001 (pdf)
– Biobankrettssak til ettertanke
– Norsk laksegenetikk som eksportvare
– Ser vi snart et klonet barn?
– Bioteknologinemnda forblir uavhengig

Forsiden GENialt 2/20012/2001
Bioteknologisk industri

Last ned GENialt 2/2001 (pdf)

– Fra arvelære til bioteknologi i Norge
– Norsk forskning på laksens genom
– Gen-etikk

Forsiden GENialt 1/20011/2001
Funksjonell genomforskning

Last ned GENialt 1/2001 (pdf)

– Evaluering av bioteknologiloven
– Biobanker og helseregistre
– Eugenikk i norsk lovgivning
– Forsikringsselskapers bruk av genetiske opplysninger

Forsiden GENialt 4/2000 4/2000
Spesialnummer

Last ned GENialt 4/2000 (pdf)

Oppfølgingskonferansen om genmodifisert mat 15. og 16. november 2000.
I samarbeid med Teknologirådet og De nasjonale forskningsetiske komiteer.

Forsiden GENialt 3/20003/2000
Stamceller – til nytte og besvær

Last ned GENialt 3/2000 (pdf)

– Ny Bioteknologinemnd 2000-2004
– DNA i rettsmedisinen
– Nye medisiner fra haneskjell
– Tanks ut, genteknologi inn
– Oppfølgingskonferansen om genmodifisert mat

Forsiden GENialt 2/20002/2000
Spiselige vaksiner

Last ned GENialt 2/2000 (pdf)

– Varm potet kjølner ikke
– Neandertal-DNA
– Unike muligheter for genetisk forskning
– Løve blir mor til tiger

Siden ble opprettet: 12.07.2010. Siden ble oppdatert: 12.06.2017

© 2017 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter