Publisert: 24. august 2010

Hvordan kan vi måle om genmodifiserte planter er bærekraftige? Bioteknologinemnda og Direktoratet for naturforvaltning inviterer til fagseminar mandag 20. september 2010 fra kl. 10.00-16.00.

Sted: Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgt. 20, Oslo

Seminaret er gratis og åpent for alle. Det blir holdt på engelsk.

Les omtale av møtet i GENialt 3/2010.

Foto: yaymicroDen norske genteknologiloven krever at genmodifiserte planter skal bidra til en bærekraftig utvikling for å bli godkjent her i landet. På dette seminaret vil vi belyse følgende:

  • Hva må til for at for eksempel insektresistente, genmodifiserte planter skal oppfylle lovens krav om at de skal bidra til en bærekraftig utvikling?
  • Hvordan kan og bør vi måle om dyrking av en genmodifisert plante, eller bruk av en slik plante i mat og fôr, er bærekraftig?

Vi har invitert internasjonale foredragsholdere som har forska på økologiske, økonomiske og sosiale følger av å ta i bruk insektresistente, genmodifiserte planter.

Bakgrunn for fagseminaret

Bioteknologinemnda har i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning oppretta ei ekspertgruppe for vurdering av genmodifiserte planter og bærekraft fordi det er behov for å konkretisere hva som menes med bærekraft i denne sammenhengen. Dette seminaret arrangeres i forbindelse med ekspertgruppas andre samling. I løpet av 2010 skal gruppa finne fram til de viktigste parametrene som må være vurdert for at vi skal kunne si om en insektresistent, genmodifisert plante er bærekraftig eller ikke.

Les om gruppas arbeid i siste nummer av GENialt (2/2010)

Foredragsholdere

  • Magnus Jirstrøm, Universitetet i Lund. Har forska på effekten av nye jordbruksteknikker og den grønne revolusjonen på jordbruk i utviklingsland. Moderne såvarer/plantemateriale.
  • Achim Gathmann, Federal Office of Consumer Protection and Food Safety, Berlin, Tyskland. Medforfatter av BEETLE-rapporten om langsiktige effekter av genmodifiserte planter på helse og miljø.
  • Angelika Hilbeck, Universitetet i Zürich, Sveits.
  • Thomas Bøhn, Genøk, Tromsø.
  • Justus Wesseler, Wageningen universitet, Nederland. Miljø- og ressursøkonomi. Med i ECOGEN-prosjektet.
  • Rosa Binimelis, Institutt for miljøvitenskap og teknologi, Universitat Autónoma de Barcelona, Spania. Har forska på GM-jordbruk og sosioøkonomi i Spania. Sameksistens. Medforfatter på ALARM-prosjektet.

Program for the workshop on genetically modified plants and sustainability

9.30–10.00
Registration. Coffee and refreshments
10.00–10.10
Welcome and introduction.
Sissel Rogne, the Norwegian Biotechnology Advisory Board and
Bjarte R. Heide, the Norwegian Directorate for Nature Management
10.10–10.40
The Green Revolution in Asia: some lessons for future crop technology shifts.
Magnus Jirstrøm, Lund University, Sweden
10.40–10.55
Discussion
10.55–11.25
Biological and Ecological Evaluation Towards Long-term Effects(BEETLE): Implications for Insect Resistant Crops.
Achim Gathmann, Federal Office of Consumer Protection and Food Safety, Berlin, Germany
11.25–11.40
Discussion
11.40–12.25
Lunch
12.25–12.55
Documented environmental effects of insect resistant GM plants.
Thomas Bøhn, Genøk – Centre for Biosafety, Norway
12.55–13.25
Relevance of environmental risk assessment model for assessing environmental sustainability.
Angelika Hilbeck, University of Zürich, Switzerland
13.25–13.50
Discussion
13.50–14.05
Coffee and refreshments
14.05–14.35
Environmental benefits and costs of transgenic crops.
Justus Wesseler, University of Wageningen, the Netherlands
14.35–14.50
Discussion
14.50–15.20
The socio-economic impacts of genetically modified (GM) and non-GM crops coexistence in Spain.
Rosa Binimelis, Autonomous University of Barcelona, Spain
15.20–15.35
Discussion
15.35–16.00
General discussion and concluding remarks

Chair: Sissel Rogne, Director, the Norwegian Biotechnology Advisory Board