Publisert: 24. august 2010

«Gode helseregistre bedre helse» (strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre). Bioteknologinemnda mener det er store mangler i forprosjektets strategirapport og støtter ikke opprettelsen av Nasjonalt helseregisterprosjekt for å iverksette forprosjektets handlingsplan.
Nemnda mener i stedet at et bredt sammensatt offentlig utvalg bør få mandat til å utrede den videre utvikling av helseregistre i form av en NOU.

Last ned høringsuttalelsen (26.03.10)