Publisert: 24. august 2010

Bioteknologinemnda mener at de foreslåtte endringene i definisjonen av personopplysningsbegrepet må utredes bedre.

Last ned høringsuttalelsen (26.03.10)