Publisert: 24. august 2010

Monsanto har søkt om godkjenning av en genmodifisert soya som gir olje med 20–30 % av omega-3 fettsyra stearidonsyre – en forløper for den sunne omega-3-fettsyra EPA. Bioteknologinemnda mener det ikke er dokumentert at stearidonsyre fra soya øker mengden EPA hos mennesker eller har den samme gode påvirkningen på helsa som EPA.
Last ned høringsuttalelsen (19.05.10)