Publisert: 24. august 2010

Maisen MON 87460 er den første maisen fra Monsanto med et nytt gen som i følge firmaet gjør at maisen tåler tørke bedre enn vanlig mais. Bioteknologinemnda mener Monsanto mangler grunnlag for påstanden og etterlyser vitenskapelig dokumentasjon. Nemnda mener uansett at maisen ikke bør godkjennes for import, prosessering, mat og fôr i Norge fordi den har fått innsatt et gen for resistens mot antibiotika. GMO-er med slike gener er forbudt i Norge i mat og fôr.
Last ned høringsuttalelsen (23.04.10)