09.09.2010

Hva mener «folk flest» om bioteknologi?

Helsedirektoratet har spurt 1013 personer i befolkningen og 244 fagfolk om deres holdninger til etiske spørsmål knyttet til bruk av bioteknologi. – Spennende lesning, sier Bioteknologinemndas direktør Sissel Rogne om rapporten fra undersøkelsen.

Mikroinjeksjon (ICSI) som kan brukes ved assistert befruktning. Foto: iStockphoto.

Ifølge Helsedirektoratet viser undersøkelsen at det i stor grad, men med noen unntak, er samsvar mellom folks holdninger og dagens lovverk når det gjelder etiske problemstillinger på bioteknologilovens områder.

Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og er en del av evalueringen av bioteknologiloven. Spørsmålene dreier seg om genetiske undersøkelser, assistert befruktning, fosterdiagnostikk, preimplantasjonsdiagnostikk og stamcelleforskning.

Bioteknologinemndas kommentarer

Bioteknologinemndas leder Lars Ødegård har tidligere stilt spørsmål ved nytten av en slik undersøkelse. Professor ved NTNU og medlem av Bioteknologinemnda Berge Solberg har vært konsulent ved utformingen av undersøkelsen. Han sa, da undersøkelsen ble presentert i går, at noe av det man kan bruke en slik undersøkelse til, er å se om moralske verdier som er nedfelt i loven, har gjenklang i befolkningens moral, og til å se om det er noe  som det ikke er bred aksept for.

Direktør i Bioteknologinemnda Sissel Rogne sier at det er spennende å se hva folk svarer i slike undersøkelser, og at Bioteknologinemnda vil studere rapporten i det videre arbeidet med disse temaene.

– Det er spesielt interessant å se at folks holdninger til disse temaene er så i tråd med hvordan lovverket er, og at fagfolk synes å være mer restriktive enn befolkningen, sier Rogne.

– Dersom man leser fagfolkenes kommentarer som er lagt ved i rapporten, ser vi også at det er skrikende behov for informasjon om lovverket. Dette bør vi i Bioteknologinemnda og andre myndighetsorganer ta inn over oss og se nærmere på.  En annen ting som kommer fram, er at det kan synes som om lovverket praktiseres ulikt av offentlige og private virksomheter når det gjelder tilbud om assistert befruktning. Dette er også noe det kan være verdt å ta med seg videre, sier Rogne.

Les mer

Siden ble opprettet: 09.09.2010. Siden ble oppdatert: 22.03.2017

Relevante temasider

Flere nyheter

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

Hastig behandling av fosterdiagnostikk i Bioteknologirådet

18.05.2020

Frp, AP og SV foreslår i sitt «Bioteknologiforlik.. Les mer »

Sakskart til ekstraordinært møte i Bioteknologirådet 18. mai

15.05.2020

Tid:  Mandag 18. mai kl. 09.00-13.00 Sted: Digitalt møte,.. Les mer »

I GENialt: Ny milepel for CRISPR-teknologien

12.05.2020

For første gang i historien har genredigeringsteknologien CRISPR.. Les mer »

I GENialt: Doktor AI – muligheter og utfordringer

12.05.2020

I fremtidens helsevesen er datamaskiner legens nye kollega… Les mer »

I GENialt: Kan rundormen vise oss veien til sunn aldring?

12.05.2020

Forskere har identifisert proteiner som fremskynder utvikling av.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter