09.09.2010

Hva mener «folk flest» om bioteknologi?

Helsedirektoratet har spurt 1013 personer i befolkningen og 244 fagfolk om deres holdninger til etiske spørsmål knyttet til bruk av bioteknologi. – Spennende lesning, sier Bioteknologinemndas direktør Sissel Rogne om rapporten fra undersøkelsen.

Mikroinjeksjon (ICSI) som kan brukes ved assistert befruktning. Foto: iStockphoto.

Ifølge Helsedirektoratet viser undersøkelsen at det i stor grad, men med noen unntak, er samsvar mellom folks holdninger og dagens lovverk når det gjelder etiske problemstillinger på bioteknologilovens områder.

Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og er en del av evalueringen av bioteknologiloven. Spørsmålene dreier seg om genetiske undersøkelser, assistert befruktning, fosterdiagnostikk, preimplantasjonsdiagnostikk og stamcelleforskning.

Bioteknologinemndas kommentarer

Bioteknologinemndas leder Lars Ødegård har tidligere stilt spørsmål ved nytten av en slik undersøkelse. Professor ved NTNU og medlem av Bioteknologinemnda Berge Solberg har vært konsulent ved utformingen av undersøkelsen. Han sa, da undersøkelsen ble presentert i går, at noe av det man kan bruke en slik undersøkelse til, er å se om moralske verdier som er nedfelt i loven, har gjenklang i befolkningens moral, og til å se om det er noe  som det ikke er bred aksept for.

Direktør i Bioteknologinemnda Sissel Rogne sier at det er spennende å se hva folk svarer i slike undersøkelser, og at Bioteknologinemnda vil studere rapporten i det videre arbeidet med disse temaene.

– Det er spesielt interessant å se at folks holdninger til disse temaene er så i tråd med hvordan lovverket er, og at fagfolk synes å være mer restriktive enn befolkningen, sier Rogne.

– Dersom man leser fagfolkenes kommentarer som er lagt ved i rapporten, ser vi også at det er skrikende behov for informasjon om lovverket. Dette bør vi i Bioteknologinemnda og andre myndighetsorganer ta inn over oss og se nærmere på.  En annen ting som kommer fram, er at det kan synes som om lovverket praktiseres ulikt av offentlige og private virksomheter når det gjelder tilbud om assistert befruktning. Dette er også noe det kan være verdt å ta med seg videre, sier Rogne.

Les mer

Siden ble opprettet: 09.09.2010. Siden ble oppdatert: 22.03.2017

Relevante temasider

Flere nyheter

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

Hold av datoen: Bioteknologidagen 2020

14.10.2019

Hva skjedde på bioteknologifeltet i 2019? Hva vil.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter