Publisert: 28. oktober 2010

Ultralyd.
Foto: yaymicro.com.

Bruk av fosterdiagnostikk kan føre til at det blir tatt selektiv abort og reiser derfor etiske spørsmål både for individ og samfunn.

De nordiske landene har funnet ulike løsninger på de etiske spørsmålene. Hva kan vi lære av erfaringene med de ulike lovreguleringene? Vil utviklingen innen analyser av hele arvestoffet føre til endringer innen fosterdiagnostikk? Er det behov for å se på de etiske dilemmaene og lovreguleringen på nytt?

Konferansen arrangeres av Nordisk komité for bioetikk og Bioteknologinemnda.
Konferansen foregår på engelsk.

Last ned programmet (pdf).

Se omtale av møtet i GENialt 1/2011.

Se også vår temaside om fosterdiagnostikk.

Konferansen var gratis, men man måtte melde seg på.

Kontaktperson Lotta Knutsson Bråkenhielm, secretary[at]ncbio.org.