Publisert: 3. november 2010

Lærere på omvisning i forskningslaboratorium på bioteknologikonferansen i 2009. Det blir laboratorieomvisning også denne gangen.

Bioteknologien gir oss mange nye muligheter, og det er nå ti år siden menneskets arvestoff ble kartlagt.

Vi vil konsentrere oss om hva vi har fått av ny viten innen bioteknologi de siste årene. Foredragene dreier seg blant annet om syntetisk biologi, epigenetikk, DNA i slektskapstudier og rettsmedisin, biobanker og genmodifisert mat og fôr, i tillegg til etiske problemstillinger knyttet til disse temaene. Det blir også en praktisk del på laboratorium. Som tidligere år inviterer vi eksperter med på lunsj og har omvisning på forskningslaboratorier. Konferansen gir faglig påfyll, inspirasjon og praktiske tips til lærere som underviser i biologi og naturfag i videregående skole.

Arrangører: Bioteknologinemnda og Skolelaboratoriet for biologi ved Universitetet i Oslo.

Tid: 27. og 28. januar 2011. Start 27. januar 09.30. Slutt 28. januar 15.00.

Målgruppe: Lærere i videregående skole som underviser i naturfag og biologi 2.

Pris: 850,-

Påmelding: Via skolelab.no innen 12. januar 2011. Konferansen var nå fulltegnet, men det var mulig å melde seg på bare til forelesningene.

Kursansvarlige:

Audrun Utskarpen, Bioteknologinemnda
E-post: audrun.utskarpen[at]bion.no
Tlf: 24 15 60 22

Maria Sviland, Skolelaboratoriet for biologi – UiO
E-post: Maria.Sviland[at]bio.uio.no
Tlf: 22 85 61 83

Program 27. januar

Kristine Bonnevies hus

0930–1000 Registrering. Kaffe/te. Noe å bite i.

1000–1005 Velkommen.
Audrun Utskarpen, Bioteknologinemnda. Maria Sviland, Skolelaboratoriet i biologi

1005–1035 Bioteknologiens 10 siste år. Nye muligheter, nye utfordringer.
Sissel Rogne, professor og direktør, Bioteknologinemnda.
Om syntetisk biologi m.m.

1035–1200 Kartlegging av arvestoffet – fellesgode eller personlig eiendom?
Grethe S. Foss, dr. scient., seniorrådgiver, Bioteknologinemnda.
Olve Moldestad, ph.d., seniorrådgiver, Bioteknologinemnda.
Om kartlegging av arvestoffet, gentester, fosterdiagnostikk, biobanker.

1200–1310 Lunsj med eksperter

1310–1400 Samspill mellom arv, miljø og livsstil.
Pål Falnes, professor, Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo
Om epigenetikk og ny viten om arv og miljø.

1400–1415 Pause

1415–1505 Sunn og bærekraftig mat med genmodifisering?
Audrun Utskarpen, ph.d., seniorrådgiver, Bioteknologinemnda
Om nye genmodifiserte organismer til mat og fôr: Soya med omega-3, genmodifisert laks m.m. Insektresistente planter og bærekraft.

1505–1715 Praktisk del på laboratorium
Transformering av Escherichia coli. Sted: Zoologisk kurssal
Dette forsøket vil gi innblikk i hvordan man lager transgene organismer. Vi skal transformere E. coli-bakterien med et plasmid som inneholder et gen fra maneten Aequorea victoria. Proteinet kalles green fluorescent protein, GFP, og gjør at bakterien blir grønn.
Målgruppe: Biologi 2
Eller
Nature´s dice. Sted: Skolelaboratoriet
Forsøket går ut på å teste en fiktiv storfamilie for sykdommen cystisk fibrose. Vi kutter DNA med restriksjonsenzymer og skiller de ulike DNA-bitene ved hjelp av elektroforese.
Målgruppe: Naturfag
Maria Sviland og Lars Qviller med flere. Skolelaboratoriet for biologi

1715– Vi går ut og spiser på restaurant. Dere betaler selv.

Program 28. januar 2011

Kristine Bonnevies hus

0830–1030 Laboratorium fortsetter
Transformering av E. coli. Sted: Zoologisk kurssal
Målgruppe: Biologi 2
Genes in a bottle. Sted: Skolelaboratoriet
Forsøket går ut på å isolere DNA og lage et smykke med eget DNA inni.
Målgruppe: Naturfag
Maria Sviland og Lars Qviller med flere. Skolelaboratoriet for biologi

1030–1045 Pause

1045–1110 Kan livet strekkodes?
Arild Johnsen, førsteamanuensis, Naturhistorisk museum Tøyen, Universitetet i Oslo
Om strekkoding av arter og hvordan teknikker innen
molekylærbiologi nå er en viktig del av systematikken.

1110–1135 Studium av slektskap og grupper av organismer
Magnus Popp, førsteamanuensis, Naturhistorisk museum Tøyen, Universitetet i Oslo
og leder for ForBio – norsk-svensk forskerskole i biosystematikk
Om hvordan genteknikker gir oss ny kunnskap om opphavet til arter
og utvikling av slektskapstrær.

1135–1200 DNA i rettsmedisin.
Margurethe Stenersen, seksjonsleder, Rettsmedisinsk institutt,
Universitetet i Oslo
Om genetiske fingeravtrykk og hvordan dette kan brukes i rettsmedisin.

1200–1300 Lunsj med eksperter

1300–1500 Besøk på forskningslaboratorium.
Dere deles i fire grupper.
Ola Myklebost, professor, Radiumhospitalet
Reidun Aalen, professor, Institutt for molekylær biovitenskap, UiO
Kjetil Taskén, professor, Bioteknologisenteret
Margurethe Stenersen, seksjonsleder, Rettsmedisinsk institutt

1500– Slutt