Publisert: 7. desember 2010

Robert Edwards og verdens første prøverørsbarn Louise Brown under prøverørsbefruktningens 25-årsjubileum i 2003. Foto: Reuters/ Scanpix.

Professor Robert G. Edwards mottar Nobelprisen i medisin fredag 10. desember. Han får prisen for å ha utviklet prøverørsmetoden. I den forbindelse arrangerer Bioteknologinemnda et minisymposium i Trondheim der dere kan møte de norske pionerene.

Sted: Seminarrom KBM65 6. etasje Kvinne-barn-senteret, St. Olavs Hospital, Trondheim

Tid: 10.30-13.30

Arrangementet var gratis.

Program

10.30 – 11.15 Bob Edwards, the scientist, the pioneer and the man

Dr. Kay Elder, Bourn Hall, Cambridge, Storbritannia
Dr. Kay Elder er en av professor Robert (Bob) G. Edwards nærmeste medarbeidere og venner. Bob Edwards ble tildelt årets Nobelpris i medisin for utviklingen av prøverørsmetoden. Professor Edwards kan av helsemessige årsaker ikke selv ta imot prisen i Stockholm. Det var Kay Elder som overbrakte han nyheten om tildelingen av Nobelprisen.

11.15-11.30 Lett lunsj

11.30-11.45 Starten på  in vitro-fertilisering (IVF) i Norge
Professor  Arne Sunde
Seksjonsleder Fertilitetsseksjonen, St. Olavs Hospital
Sunde har arbeidet med assistert befruktning siden starten i Norge. Han har vært leder av European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE) og kjenner Bob Edwards godt.

11.45-12.00 Utviklingen i Norge fram til i dag
Overlege Vidar von Düring, Fertilitetsseksjonen, St. Olavs Hospital
von Düring har arbeidet med assistert befruktning siden midten av 1980-åra og er medisinsk ansvarlig ved Fertilitetsseksjonen på St. Olavs Hospital.

12.30-12.45 Hvordan går det med barna etter IVF?
Overlege, ph.d., Liv Bente Romundstad, Fertilitetsseksjonen, St. Olavs Hospital
Romundstad har gjennomført en studie basert på norske IVF-barn som har fått stor internasjonal oppmerksomhet.

12.45-13.00 Assistert befruktning, hvor er vi om 25 år?
Professor, Arne Sunde
Seksjonsleder Fertilitetsseksjonen,  St. Olav Hospital

13.00 -13.15. Hvordan var det å være Norges første prøverørsbarn?
Samtale med Mona Susanne Tetlie

Se også vår artikkel om Edwards arbeid.