Publisert: 13. januar 2011

Foto: iStockphoto.

Bioteknologinemnda anbefaler at det lages retningslinjer for bruk av helgenomsekvensering i klinisk forskning og biobankforskning i Norge.

Av Grethe S. Foss  i GENialt 4/2010

Fagmiljøene bør ha en sentral rolle i å utarbeide disse. Retningslinjene bør inneholde blant annet:

  • skriftlig informasjon om helgenomsekvensering og mulige konsekvenser av å få sitt genom undersøkt
  • anbefalinger for genetisk veiledning/ informasjon ved helgenomsekvensering
  • anbefalinger for håndtering av data fra helgenomsekvensering, inkludert krav til informasjonssikkerhet, databehandlingsavtaler og vilkår for utlevering
  • anbefalte prosedyrer for formidling av resultatene til den undersøkte ved planlagt tilbakeføring, ved utilsiktede funn av klinisk betydning og når den enkelte ber om innsyn
  • anbefalte prosedyrer ved helgenomsekvensering av barn i klinikk og forskning

Les Bioteknologinemndas uttalelse (pdf).