Publisert: 10. februar 2011

Omega-3-kapsler. Foto: yaymicro.com.

Monsanto har søkt om godkjenning av en genmodifisert soya (MON 87769 x MON 89788) som gir olje med 20 prosent av omega-3-fettsyra stearidonsyre – en forløper for den sunne omega-3-fettsyra EPA. Soyaen tåler også sprøytemidler med glyfosat.

Bioteknologinemnda mener det ikke er dokumentert at stearidonsyre fra soya øker mengden EPA hos mennesker eller har den samme gode påvirkningen på helsa som EPA.

Soyaen er en hybrid, dvs. krysning, mellom en soya med stearidonsyre og en soya som tåler glyfosat. Fordi hybrider alltid har større genetisk variasjon enn foreldreplantene, er det ikke nok å trekke konklusjoner fra studier gjort med foreldreplantene. Bioteknologinemnda etterlyser derfor forskning på selve hybriden.

Nyere studier viser også at sprøytemidler med glyfosat kan være mer skadelig enn man før har trodd.

Last ned Bioteknologinemndas uttalelse.

Se også: