Publisert: 8. april 2011

Foto:yaymicro.com.

Offentlige helsemyndigheter må være tydelige og åpne om hva som er hovedbegrunnelsen for et eventuelt tilbud om tidlig ultralyd i uke 11–13 i svangerskapet. Er det svangerskapsomsorg og fostermedisin eller fosterdiagnostikk til alle?

Uavhengig av hensikten, bør det utredes hvilke tilsiktede og utilsiktede konsekvenser et tilbud om tidlig ultralyd til alle gravide vil kunne få.

Bioteknologinemnda mener det bør holdes en konsensuskonferanse der man også diskuterer de etiske og samfunnsmessige sidene av et offentlig tilbud om tidlig ultralyd.

Dette skriver Bioteknologinemnda i brev til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten, som nå skal behandle saken som tidlig ultralyd.

Les Bioteknologinemndas innspill.