Publisert: 1. april 2011

Foto: iStockphoto.

Bioteknologinemnda ha gitt sin uttalelse i forbindelse med Kunnskapsdepartementets høring om nasjonal strategi for bioteknologi.

I innspillet peker vi spesielt på samfunnsmessige og etiske spørsmål som bør vektlegges i en nasjonal strategi for bioteknologi.

Last ned høringsuttalelsen.

Les også artikkel i GENialt 1/2011 om konferansen som Kunnskapsdepartementet organiserte sammen med Forskningsrådet og Bioteknologinemnda i forkant av høringen.