15.06.2011

Åpent møte 27. september: Selvforsynt eller selvforskyldt?

– Utfordringer og veivalg for bærekraftig matproduksjon

Foto: Scandinavian StockPhoto.

Se videopptak fra møtet! Lenker i programmet nedenfor.

Arrangører: Bioteknologinemnda og Norges Bondelag

Les rapport fra møtet i tidsskriftet GENialt

Sted: Oslo, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29
Tid: 12:30–15:45

Program

12:00–12:30 Registrering, kaffe og te

12.30–12:35 Velkommen
Toril Wikesland, organisasjonssjef i Akershus Bondelag og representant for Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag og faglagene i landbruket i Bioteknologinemnda

12:35-13:05 Utfordringene for Norge i et selvbergingsperspektiv
Christian Anton Smedshaug, seniorrådgiver i Norges Bondelag, forfatter av boka «Kan jordbruket fø verden?» og påtroppende leder i Landbrukets Utredningskontor

13:05–13:30 Fremtidsrettet forvaltning og bruk av norske genressurser for planter, sett i lys av klimautfordringene og matmangel
Roland von Bothmer, professor ved Sveriges landbruksuniversitet og deltidsansatt i NordGen med Svalbard Globale frøhvelv som ansvarsområde.

13:30–13:45 Pause med kaffe og te og smaksprøver fra Bondens marked

13.45–14.10 Fremtidsrettet forvaltning og bruk av norske genressurser for husdyr, sett i lys av klimautfordringene og matmangel
Odd Vangen, professor ved Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap, leder av Norsk genressurssenters genressursutvalg for husdyr og medlem av Bioteknologinemnda

14.10–14.45 Har vi et reelt biomangfold i norsk matproduksjon?
Roland von Bothmer og Odd Vangen i debatt med:

  • Idun Christie, administrerende direktør i Graminor, som er satt til å forvalte Norges plantegenressurser
  • Sverre Bjørnstad, administrerende direktør i Geno, som driver avl av norsk rødt fe, styremedlem i NordGen i Norge og tidligere leder av genressursutvalget for husdyr

14:45–15:30 Debatt om utfordringer og veivalg for bærekraftig matproduksjon

Panel:

  • Christian Anton Smedshaug, seniorrådgiver i Norges Bondelag, forfatter av boka «Kan jordbruket fø verden?» og påtroppende leder i Landbrukets Utredningskontor
  • Ane Hansdatter Kismul, politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet
  • Kaare M. Bilden, forfatter av boka «Mat er makt. Myter og muligheter i matens storpolitikk.»
  • Bjarne Schieldrop, sjefanalytiker for råvarer i SEB

Spørsmål fra salen

Debattordstyrer: Jessica Kathle, fagsjef i Industripolitisk avdeling Norsk Landbrukssamvirke

Ordstyrere: Odd Vangen og Toril Wikesland

Siden ble opprettet: 15.06.2011. Siden ble oppdatert: 14.09.2017

Relevante temasider

Flere nyheter

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

Hastig behandling av fosterdiagnostikk i Bioteknologirådet

18.05.2020

Frp, AP og SV foreslår i sitt «Bioteknologiforlik.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter