Publisert: 15. august 2011

Kvinner kan få fryst ned eggstokkvev før kreftbehandling. Foto: yaymicro.com.

Kvinner som har fått fryst ned eggstokkvev før kreftbehandling og fått det sett tilbake etterpå, bør ha rett til assistert befruktning viss dei treng det, meiner Bioteknologinemnda.

Bioteknologiloven tillet allereie at kvinner kan få fryst ned eggstokkvev før dei får medisinsk behandling som kan gjere dei ufruktbare, slik som stråling, hormon eller kjemoterapi mot kreft.  Loven krev likevel at kombinasjonen av dei to behandlingane assistert befruktning og nedfrysing og tilbakesetting av eggstokkvev må godkjennast særskilt, og Bioteknologinemnda skal gi råd før Helsedirektoratet avgjer saka. I tillegg til å oppmode Helsedirektoratet om å godkjenne kombinasjonen av dei to behandlingane, rår nemnda til at helseforetaka må vurdere om det offentlege skal dekke lagring og tilbakesetting av eggstokkvev, og at helsestyresmaktene skal setje ei aldersgrense for slik behandling. Les brevet frå Bioteknologinemnda til Helsedirektoratet.