22.02.2012

Kritisk til plantar som toler sprøytemiddel

Soyabønner på åkeren

Soyabønner på åkeren. Foto:Scanstockphoto

Plantar som er genmodifiserte slik at dei toler helse- og miljøskadelege sprøytemiddel, bidreg ikkje til berekraftig utvikling, meiner Bioteknologinemnda.

Av Audrun Utskarpen

Seks nye søknader om å få godkjent genmodifiserte plantar som toler sprøytemiddel og/eller skadeinsekt har dei siste månadene vore på høyring i EU. Bioteknologinemnda har stilt spørsmål som søkjarane bør svare på for at Noreg skal kunne vurdere søknadene slik genteknologiloven krev, særleg når det gjeld kriteria berekraft, samfunnsnytte og etikk. Spørsmåla gjeld blant anna sprøytemiddelbruk, moglege allergireaksjonar, resistente skadeinsekt og ugras, sameksistens mellom genmodifiserte og ikkje-genmodifiserte avlingar og spreiing av uønskte gen til ville slektningar av jordbruksplantane.

Éin av plantane Bioteknologinemnda har uttalt seg om, er soyaen DAS-68416-4 frå Dow AgroSciences, som toler sprøytemiddel med både glufosinat og 2,4-D, som begge er så helse- og miljøskadelege at dei er forbodne i Noreg. Når bøndene dyrkar desse plantane, kan dei bruke meir av dei skadelege sprøytemidla. Ugraset blir òg fortare resistent fordi dei sprøytar meir og oftare. Ein annan soya, FG72 frå Bayer CropScience, toler sprøytemiddel med glyfosat og isoxaflutol. Produsentane har søkt om å få godkjent begge desse soyasortane til mat, fôr, import og foredling.

I tillegg har Bayer søkt om å få godkjent rapsen MS8xRF3 til mat. Denne rapsen toler sprøytemiddel med glufosinat og er godkjent i EU til all bruk utanom mat og dyrking. Ein annan raps, GT73 frå Monsanto, er òg godkjent i EU til same formål. Monsanto søkjer no om å få godkjent GT73 til mat. Rapsen er genmodifisert slik at han toler sprøytemiddel med glyfosat. Både Bioteknologinemnda og Direktoratet for naturforvaltning rådde til å avslå den førre søknaden under sluttbehandlinga i Noreg i 2008, men regjeringa har enno ikkje tatt stilling i saka. Eit problem med genmodifisert raps er at gen lett kan spreie seg både til andre raps- eller rypsavlingar og til ville slektningar. Sjølv om rapsen ikkje skal dyrkast her, kan frø komme på avvegar under transport.

Bayer ønskjer òg å få godkjent to bomullssortar, GHB119 og T304-40, som toler sprøytemiddel med glufosinat og i tillegg lagar kvart sitt Cry-protein, som verkar som insektgift. Tanken er at når insekta er blitt resistente mot gifta som den eine bomullssorten produserer, kan bøndene gå over til den andre sorten.

Etter at søkjarane har svart på spørsmål, skal EU avgjere søknadene. Viss EU seier ja, må Noreg ta stilling til om vi òg skal tillate dei genmodifiserte plantane her.

Les høyringssvara frå Bioteknologinemnda til Direktoratet for naturforvaltning:

 

Siden ble opprettet: 22.02.2012. Siden ble oppdatert: 22.02.2012

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter