22.02.2012

Kritisk til plantar som toler sprøytemiddel

Soyabønner på åkeren

Soyabønner på åkeren. Foto:Scanstockphoto

Plantar som er genmodifiserte slik at dei toler helse- og miljøskadelege sprøytemiddel, bidreg ikkje til berekraftig utvikling, meiner Bioteknologinemnda.

Av Audrun Utskarpen

Seks nye søknader om å få godkjent genmodifiserte plantar som toler sprøytemiddel og/eller skadeinsekt har dei siste månadene vore på høyring i EU. Bioteknologinemnda har stilt spørsmål som søkjarane bør svare på for at Noreg skal kunne vurdere søknadene slik genteknologiloven krev, særleg når det gjeld kriteria berekraft, samfunnsnytte og etikk. Spørsmåla gjeld blant anna sprøytemiddelbruk, moglege allergireaksjonar, resistente skadeinsekt og ugras, sameksistens mellom genmodifiserte og ikkje-genmodifiserte avlingar og spreiing av uønskte gen til ville slektningar av jordbruksplantane.

Éin av plantane Bioteknologinemnda har uttalt seg om, er soyaen DAS-68416-4 frå Dow AgroSciences, som toler sprøytemiddel med både glufosinat og 2,4-D, som begge er så helse- og miljøskadelege at dei er forbodne i Noreg. Når bøndene dyrkar desse plantane, kan dei bruke meir av dei skadelege sprøytemidla. Ugraset blir òg fortare resistent fordi dei sprøytar meir og oftare. Ein annan soya, FG72 frå Bayer CropScience, toler sprøytemiddel med glyfosat og isoxaflutol. Produsentane har søkt om å få godkjent begge desse soyasortane til mat, fôr, import og foredling.

I tillegg har Bayer søkt om å få godkjent rapsen MS8xRF3 til mat. Denne rapsen toler sprøytemiddel med glufosinat og er godkjent i EU til all bruk utanom mat og dyrking. Ein annan raps, GT73 frå Monsanto, er òg godkjent i EU til same formål. Monsanto søkjer no om å få godkjent GT73 til mat. Rapsen er genmodifisert slik at han toler sprøytemiddel med glyfosat. Både Bioteknologinemnda og Direktoratet for naturforvaltning rådde til å avslå den førre søknaden under sluttbehandlinga i Noreg i 2008, men regjeringa har enno ikkje tatt stilling i saka. Eit problem med genmodifisert raps er at gen lett kan spreie seg både til andre raps- eller rypsavlingar og til ville slektningar. Sjølv om rapsen ikkje skal dyrkast her, kan frø komme på avvegar under transport.

Bayer ønskjer òg å få godkjent to bomullssortar, GHB119 og T304-40, som toler sprøytemiddel med glufosinat og i tillegg lagar kvart sitt Cry-protein, som verkar som insektgift. Tanken er at når insekta er blitt resistente mot gifta som den eine bomullssorten produserer, kan bøndene gå over til den andre sorten.

Etter at søkjarane har svart på spørsmål, skal EU avgjere søknadene. Viss EU seier ja, må Noreg ta stilling til om vi òg skal tillate dei genmodifiserte plantane her.

Les høyringssvara frå Bioteknologinemnda til Direktoratet for naturforvaltning:

 

Siden ble opprettet: 22.02.2012. Siden ble oppdatert: 22.02.2012

Flere nyheter

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

Hold av datoen: Bioteknologidagen 2020

14.10.2019

Hva skjedde på bioteknologifeltet i 2019? Hva vil.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter