Publisert: 30. mars 2012

Kan plantar som er genmodifiserte til å tole sprøytemiddel, bidra til berekraftig utvikling?

Mais
Foto: Scanstockphoto

Sjå video frå møtet

Den norske genteknologiloven slår fast at genmodifiserte plantar ikkje må skade helse eller miljø for å bli godkjende for import eller dyrking i Noreg. I vurderinga av planten skal det òg leggjast vekt på om bruken bidreg til berekraftig utvikling, er samfunnsnyttig og etisk forsvarleg.

På møtet vil vi diskutere kva som skal til for at plantar som er genmodifiserte til å tole sprøytemiddel, skal bidra til berekraftig utvikling. Møtet vil gi innspel til Bioteknologinemnda sitt arbeid med å konkretisere berekraft-kriteriet i genteknologiloven.

Tid: 10. mai 2012 kl 10:00–13:15

Stad: Vika konferansesenter, Dronning Mauds gate 10, Oslo. Inngang frå hjørnet av Dronning Mauds gate og Munkedamsveien.

Det er gratis å delta, men vi ber om at du melder deg på.
Møtet vil foregå på engelsk.
Arrangørar: Bioteknologinemnda og Direktoratet for naturforvaltning.

Program:

10.00–10.05
Welcome.
The Norwegian Biotechnology Advisory Board and The Norwegian Directorate for Nature Management.

10.05–10.25
What is sustainable development?
Prof. Desmond McNeill, Centre for Development and the Environment, University of Oslo.

10.25–11.00
Herbicides, GMOs and sustainable development: Experiences from South America.
Georgina Catacora-Vargas, researcher, Genøk – Centre for Biosafety, and biosafety advisor of the Vice-Ministry of Environment of Bolivia.

11.00–11.35
Can herbicide tolerant GMOs contribute to sustainable development?
Dr. Annemarie Breukers, LEI – Agricultural Economics Institute, Wageningen University and Research Center, the Netherlands.

11.35–11.55
Coffee break

11.55–12.30
Austria’s work on socio-economic criteria for GMO approval.
Dr. Andreas Heissenberger, Deputy Unit Head of the Department for Landuse and Biosafety, Environment Agency Austria.

12.30–13.15
Debate: What are the most important criteria for assessing whether herbicide tolerant GMOs contribute to sustainable development?

Chair: Odd Vangen, professor, Norwegian University of Life Sciences, and member of The Norwegian Biotechnology Advisory Board.

Bakgrunn for møtet: Bioteknologinemnda har i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning oppretta ei ekspertgruppe for vurdering av genmodifiserte plantar og berekraft. Møtet blir arrangert i samband med ei samling i ekspertgruppa. I løpet av 2012 skal gruppa bestemme dei viktigaste kriteria for å vurdere om ein plante som er genmodifisert til å tole sprøytemiddel, bidreg til berekraftig utvikling.

Les rapporten frå prosjektet vårt om insektresistente, genmodifiserte plantar og berekraft i 2010.

Les rapporten «Bærekraft, samfunnsnytte og etikk i vurderingen av genmodifiserte organismer» (1999, revidert 2006).