24.04.2012

– Problematisk for et lite land å ha eget regelverk

Thor Amlie

Vil ha EU-regler: Thor Amlie, fagsjef i Norsk Industri og daglig leder av bransjeforeningen Norsk Biotekforum. Foto: Norsk Industri

– Etter hvert vil det kunne bli et konkurransehinder for Norge om man ikke åpner for import av genmodifiserte produkter, sier Thor Amlie i Norsk Biotekforum.

Av Andreas Tjernshaugen i GENialt 2/2012

Norge bør ha det samme regelverket som EU har for bruk av genmodifiserte organismer (GMO), mener Thor Amlie. Han er fagsjef i Norsk Industri og daglig leder av bransjeforeningen Norsk Biotekforum.

– Verden trenger mer mat, og GMO-teknologien tas i bruk i økende omfang. Det blir flere og flere arter som er genmodifisert, og flere og flere land åpner for dyrking. Norge er avhengig av importerte matvarer, og det vil etter hvert bli problematisk for et lite land å ha et eget regelverk for GMO, sier Amlie.

– Er de norske reglene for godkjenning av GMO-er et viktig spørsmål for deres medlemsbedrifter?

– Det er en viktig problemstilling av flere grunner. Det er imidlertid ikke viktig av hensyn til muligheten for dyrking, fordi de genmodifiserte plantene som er utviklet, i liten grad egner seg for norske klimatiske forhold. På den annen side er Norge meget avhengig av å importere landbruksprodukter. En stadig større andel av matforsyningen på verdensbasis vil komme fra genmodifiserte planter. Norsk Biotekforum er derfor opptatt av at man har et vitenskapsbasert godkjenningssystem for bruk av genmodifiserte planter og produkter. På verdensbasis er nå over 100 genmodifiserte produkter godkjent for markedsføring etter anbefaling av uavhengige forskningsbaserte organer. I Norge har man kun godkjent to, henholdsvis en genmodifisert snittblomst (nellik) og en tobakksort. Etter hvert vil det kunne bli et konkurransehinder for Norge om man ikke åpner for import av genmodifiserte produkter, sier Amlie. Amlie er også medlem av Bioteknologinemnda som representant for Næringslivets hovedorganisasjon (NHO). Mens nemndas flertall anbefalte å avvise tre genmodifiserte plantesorter som nå ligger til behandling i Regjeringen (se også leder, side 3), ga han et annet råd.

– Bør Regjeringen godkjenne de tre genmodifiserte sortene (mais og raps) som nå ligger til sluttbehandling hos Miljøverndepartementet?

– Gitt at de forskningsbaserte tilrådninger anbefaler godkjenning, mener jeg at de aktuelle tre genmodifiserte plantene det er søkt om, bør godkjennes, sier Amlie.

– Trengs det endringer i genteknologilovens bestemmelser, eller måten de praktiseres på i Norge?

– Ut fra mitt ståsted som medlem av Bioteknologinemnda mener jeg at det ikke bør være nemndas oppgave å være høringsinstans for Miljøverndepartementet om sikkerhetsspørsmål knyttet til bruk av GMO. Det er spørsmål som bør overlates til organer som er sammensatt av anerkjente forskere på området. Det er litt for enkelt, slik Bioteknologinemnda gjør, alltid å etterspørre mer data. På det punktet mener jeg at genteknologiloven bør endres. Bioteknologinemnda er en etisk nemnd og ikke sammensatt slik at det er naturlig at den uttaler seg om naturvitenskaplige spørsmål.

FAKTA: Genmodifisert mat

I Norge er verken mat eller dyrefôr fra genmodifiserte organismer (GMO) i salg. Hvis Mattilsynet avdekker at importert mat eller fôr inneholder genmodifiserte ingredienser, blir produktet fjernet fra markedet. Situasjonen er helt annerledes for eksempel i USA, hvor mange av matvarene du finner i butikkene, inneholder genmodifisert mais eller soya. I EU-landene brukes genmodifiserte planter i dag til dyrefôr, men ikke til mat.

Norsk Biotekforum

Norsk Biotekforum ble etablert i 2001 av representanter for norsk bioteknologiindustri og Næringslivets hovedorganisasjon (NHO). Norsk Biotekforums formål er å fremme bioteknologisk næringsutvikling og forskning i Norge. Hovedfokus er å arbeide for gode rammebetingelser og et praktisk anvendelig regelverk. Norsk Biotekforum er organisert som en bransjeforening tilknyttet Norsk Industri. Norsk Biotekforum er medlem av den europeiske sammenslutningen EuropaBio som én av 19 nasjonale europeiske organisasjoner. Norsk Biotekforum er også tilknyttet medlem av BIO (Biotechnology Industry Organization), som er den amerikanske søsterorganisasjonen.

Artikkelen i pdf-format

Siden ble opprettet: 24.04.2012. Siden ble oppdatert: 14.09.2017

Relevante temasider

Flere nyheter

Ukens gjest: Synne Lerhol

16.09.2020

Har du fått med deg den siste utgaven.. Les mer »

Webinar 23.-25. September: DNA in police work: New methods, new challenges?

01.07.2020

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter