Publisert: 16. april 2012

Vi inviterte til debatt om hvilke regler som skal gjelde for genetisk testing av andre personer, inkludert egne barn.

Innlegget til Forbrukerrådets Randi Flesland blir filmet av NRK
Det var stor medieinteresse rundt møtet om gentesting.

Se opptak av møtet nå, eller velg et av innleggene nedenfor.

Du kan også se innslag fra møtet på Lørdagsrevyen hos NRK.

Møtet ble arrangert av Bioteknologinemnda onsdag 11. april 2012 kl. 13.00-15.30 på Continental hotell i Oslo.

Innlegg:


Gunnar Houge er seksjonsoverlege ved Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland Universitetssykehus. Gunnar Houge har meldt Gonidios reklamekampanje for en gentest av barn til Helsetilsynet for å få vurdert om den er lovlig.  Gunnar Houge

Randi R. S. Flesland er direktør i Forbrukerrådet. Forbrukerrådet skal arbeide for økt forbrukerinnflytelse i samfunnet, og har som mål å sette folk i stand til å ta gode valg som forbrukere. (Foto: Joakim Krøvel) Randi Flesland
Otto D. Lück er lege og en av de som står bak Gonidio International. Gonidio har lansert gentester i hele Skandinavia, herunder en gentest rettet mot foreldre for å teste deres barn.  Otto D. Lück
Sverre Hugo Rokstad er daglig leder i DNA-Test Norge. Selskapet ble etablert i 2001 med formål å formidle DNA-tester for avklaring av usikkert farskap og andre slektskapstester. Sverre Hugo Rokstad
Kirsten Sandberg, professor ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Hun forsker og underviser i barnerett, med særlig vekt på barns rett til å bli hørt ved avgjørelser.  Kirsten Sandberg
 Debatt og spørsmål fra salen  

 

NB: Hvert innlegg ligger som to eller flere filmklipp i YouTube. Når det første klippet er ferdig, går spilleren automatisk videre til neste klipp i spillelisten etter en ørliten pause.