Publisert: 2. mai 2012

Ad hoc-gruppa i Bioteknologinemnda og
Direktoratet for naturforvaltnings bærekraftprosjekt 2012:

 

Stein Bie, Imsa Knowledge Systems/ex-Noragric

Mads Greaker, Statistisk sentralbyrå

Knut A. Hjelt, Bioteknologinemnda/FHL – Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Eline Hågvar, ex-UMB

Valborg Kvakkestad, NILF – Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

Anne I. Myhr, GenØk – Senter for biosikkerhet

Jan Netland, Bioforsk

Kristin Rosendal, Fridtjof Nansens institutt

Even Søfteland, Bioteknologinemnda/CapMare

Bell Batta Torheim, Bioteknologinemnda/Utviklingsfondet

Terje Traavik, Bioteknologinemnda/GenØk

Marte R. Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet

Toril Wikesland, Bioteknologinemnda/Bondelaget