02.05.2012

Assistert befruktning for HIV-positive

NRK Dagsnytt omtaler saken i dag – se hva Bioteknologinemnda mener.

Spørsmål om assistert befruktning for HIV-positive er aktuelt i forbindelse med den pågående evalueringen av Bioteknologiloven.

Bioteknologinemnda behandlet i 2005 spørsmålet om smitterisiko i forbindelse med assistert befruktning, og vedtok en uttalelse som konkluderte slik:

  • Et flertall i Bioteknologinemnda (17 av 21) anbefaler at bioteknologiloven endres slik at det åpnes for å tilby behandling med sædvask og inseminasjon til par der mannen er HIV-positiv, for å unngå smittefare for kvinnen og barnet.
  • Et annet flertall i Bioteknologinemnda (13 av 21) mener at samfunnet av hensyn til barnets beste ikke bør tilby inseminasjonsbehandling til par der kvinnen er HIV-positiv, så lenge det er en fare for at barnet kan bli HIV-smittet eller ta skade av medikamentene som gis for å hindre HIV-smitte.

Sju år senere har myndighetene fortsatt ikke etablert noe tilbud om behandling med sædvask og inseminasjon for par der mannen er HIV-positiv, slik flertallet i Bioteknologinemnda anbefalte.

I en uttalelse fra 2011 anbefalte Bioteknologinemnda også at myndighetene bør vurdere å etablere et nasjonalt senter for assistert befruktning for par med HIV eller Hepatitt C (evt. Hepatitt B) som har egne lokaler beregnet på å håndtere smitteførende pasienter. Se side 45-46 i Bioteknologinemndas innspill til evalueringen av Bioteknologiloven.

 

Siden ble opprettet: 02.05.2012. Siden ble oppdatert: 02.05.2012

Relevante temasider

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter