NRK Dagsnytt omtaler saken i dag – se hva Bioteknologinemnda mener.

Spørsmål om assistert befruktning for HIV-positive er aktuelt i forbindelse med den pågående evalueringen av Bioteknologiloven.

Bioteknologinemnda behandlet i 2005 spørsmålet om smitterisiko i forbindelse med assistert befruktning, og vedtok en uttalelse som konkluderte slik:

  • Et flertall i Bioteknologinemnda (17 av 21) anbefaler at bioteknologiloven endres slik at det åpnes for å tilby behandling med sædvask og inseminasjon til par der mannen er HIV-positiv, for å unngå smittefare for kvinnen og barnet.
  • Et annet flertall i Bioteknologinemnda (13 av 21) mener at samfunnet av hensyn til barnets beste ikke bør tilby inseminasjonsbehandling til par der kvinnen er HIV-positiv, så lenge det er en fare for at barnet kan bli HIV-smittet eller ta skade av medikamentene som gis for å hindre HIV-smitte.

Sju år senere har myndighetene fortsatt ikke etablert noe tilbud om behandling med sædvask og inseminasjon for par der mannen er HIV-positiv, slik flertallet i Bioteknologinemnda anbefalte.

I en uttalelse fra 2011 anbefalte Bioteknologinemnda også at myndighetene bør vurdere å etablere et nasjonalt senter for assistert befruktning for par med HIV eller Hepatitt C (evt. Hepatitt B) som har egne lokaler beregnet på å håndtere smitteførende pasienter. Se side 45-46 i Bioteknologinemndas innspill til evalueringen av Bioteknologiloven.