02.05.2012

Assistert befruktning for HIV-positive

NRK Dagsnytt omtaler saken i dag – se hva Bioteknologinemnda mener.

Spørsmål om assistert befruktning for HIV-positive er aktuelt i forbindelse med den pågående evalueringen av Bioteknologiloven.

Bioteknologinemnda behandlet i 2005 spørsmålet om smitterisiko i forbindelse med assistert befruktning, og vedtok en uttalelse som konkluderte slik:

  • Et flertall i Bioteknologinemnda (17 av 21) anbefaler at bioteknologiloven endres slik at det åpnes for å tilby behandling med sædvask og inseminasjon til par der mannen er HIV-positiv, for å unngå smittefare for kvinnen og barnet.
  • Et annet flertall i Bioteknologinemnda (13 av 21) mener at samfunnet av hensyn til barnets beste ikke bør tilby inseminasjonsbehandling til par der kvinnen er HIV-positiv, så lenge det er en fare for at barnet kan bli HIV-smittet eller ta skade av medikamentene som gis for å hindre HIV-smitte.

Sju år senere har myndighetene fortsatt ikke etablert noe tilbud om behandling med sædvask og inseminasjon for par der mannen er HIV-positiv, slik flertallet i Bioteknologinemnda anbefalte.

I en uttalelse fra 2011 anbefalte Bioteknologinemnda også at myndighetene bør vurdere å etablere et nasjonalt senter for assistert befruktning for par med HIV eller Hepatitt C (evt. Hepatitt B) som har egne lokaler beregnet på å håndtere smitteførende pasienter. Se side 45-46 i Bioteknologinemndas innspill til evalueringen av Bioteknologiloven.

 

Siden ble opprettet: 02.05.2012. Siden ble oppdatert: 02.05.2012

Relevante temasider

Flere nyheter

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

Hold av datoen: Bioteknologidagen 2020

14.10.2019

Hva skjedde på bioteknologifeltet i 2019? Hva vil.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter