22.05.2012

Forbrukerombudet krever stans av reklame for gentester

Forbrukerombudet har bedt firmaet Gonidio International AS om å stanse markedsføring av genetiske selvtester fordi de spiller på foreldres frykt for barns sykdom.

Portrett av Gry Nergård

Forbrukerombud Gry Nergård

– Jeg mener denne markedsføringen er urimelig da den utnytter foreldres sårbarhet og frykt for at barna deres skal bli utsatt for sykdom, sier forbrukerombud Gry Nergård i en kommentar på Forbrukerombudets egne nettsider.

Forbrukerombudet mener dessuten at markedsføringen ikke gir tilstrekkelig informasjon med hensyn til de etiske problemstillingene knyttet til gentesting, og prinsippet om at man skal ha «rett til å ikke vite».

Bioteknologinemndas leder Lars Ødegård har tidligere advart mot Gonidios tilbud. Bioteknologinemnda mener at foreldre ikke skal kunne bestille private gentester til egne barn under 16 år.

– Når det gjelder barn, bør vi være føre var og sikre at ingen blir pådyttet informasjon om arvelige egenskaper som de kanskje ville ønske de slapp å vite om, sier Bioteknologinemndas leder Lars Ødegård.

Barnet bør selv kunne bestemme om det ønsker genetisk informasjon om seg selv når det blir myndig. Derfor bør eventuelle gentester av friske barn utsettes til barnet er 16 år og selv kan samtykke, heter det i uttalelsen Bioteknologinemnda har vedtatt om genetiske selvester.

Se hva Otto D. Lück fra Gonidio sa om deres tilbud om gentesting på Bioteknologinemndas åpne møte 11. april:

Mer:
Les hva Forbrukerombudet sier på deres nettsider

Les Dagbladets omtale

Les mer om Bioteknologinemndas syn på selvtester

 

Siden ble opprettet: 22.05.2012. Siden ble oppdatert: 20.08.2012

Relevante temasider

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter