13.06.2012

Mindre motstand mot gener fra slektninger

Rødt eple

Foto: Scanstockphoto

Europeiske forbrukere er betydelig mer positive til epler som har fått satt inn gener fra andre epletrær, enn til epler med gener fra andre livsformer.

Av Andreas Tjernshaugen i tidsskriftet GENialt nr. 3/2012

I 2010 undersøkte EU holdninger til genmodifiserte matvarer i den store meningsmålingen Eurobarometer. Ett av temaene var synet på transgene epler, altså epler fra trær som har fått satt inn et gen som for eksempel stammer fra en bakterie, versus cisgene epler.

Cisgen (uttales sisgen) betyr at planten har fått satt inn et gen fra en plante av samme art, eller fra en nært beslektet plante. Teknikkene som brukes, tilsvarer de som brukes for å framstille transgene planter. Forskjellen er at genet som settes inn, i prinsippet kunne vært tilført gjennom krysning av plantesortene.

LES MER: Nye teknikker for planteforedling

Undersøkelsen viste at folk så langt mer positivt på epler som hadde fått satt inn et gen for sykdomsresistens hentet fra et annet tre i epleslekten, enn epler som hadde fått satt inn et slikt gen for eksempel fra en bakterie.

Mens 55 prosent av EU-borgerne mente utvikling av sykdomsresistente, cisgene epler burde oppmuntres, var det bare 33 prosent som mente det samme om transgene epler. Blant de norske som ble intervjuet var de tilsvarende tallene 66 prosent for cisgene og 39 prosent for transgene epler.

Cisgene planter er en av de nye teknikkene for planteforedling som nå skaper diskusjon om hvor grensen mellom genmodifiserte og ikke-genmodifiserte organismer skal trekkes.

LES MER:

Myndighetene i EU og Norge må gå opp grensen mellom GMO og ikke-GMO på nytt

Nye teknikker for planteforedling: Bare litt genmodifisert?

Siden ble opprettet: 13.06.2012. Siden ble oppdatert: 19.03.2013

Relevante temasider

Flere nyheter

Oppdatert tidslinje om utviklinga innan bio- og genteknologi

27.01.2020

Korleis har bruken av bio- og tenteknologi utvikla.. Les mer »

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter