Publisert: 4. september 2012

Den raske utviklingen innen bioteknologi gir nye muligheter for presis diagnostikk og behandling – såkalt personlig skreddersydd medisin.

Pasient undersøkes av lege
Foto: Scandinavian Stockphoto.

Utviklingen går mot å bruke screeningteknikker som gir store mengder data, enten det gjelder genetiske varianter, proteiner eller epigenetikk. Med ny sekvenseringsteknologi kan man undersøke alle de genetiske variantene til et menneske – hele genomet – i én prøve.

Hvordan kan ny sekvenseringstekologi forbedre medisinsk praksis? Hva gjøres i dag og hvordan ser fremtiden ut på dette feltet? Hvilke etiske og organisatoriske utfordringer ligger foran oss?

Møt opp i Oslo Kongressenter 28. november og hør noen av verdens fremste forskere og klinikere legge fram sine konkrete erfaringer så langt med ny sekvenseringsteknologi og sine tanker om hvordan teknologien vil påvirke fremtidens medisin.

Møtet holdes på engelsk under tittelen «Personalised medicine: Integrating genomics into general health care» og inngår som en del av et nasjonalt fagmøte om medisinsk genetikk.

Program (pdf)

Arrangører: Norsk Forening for Medisinsk Genetikk – Den norske legeforening, Norsk Selskap for Humangenetikk og Bioteknologinemnda
Tid:
28. november kl. 9-16
Sted:
Oslo Kongressenter, Youngstorget i Oslo
Påmelding:
Påmeldingsfristen har gått ut

Deltakeravgift på 550,- for møtet 28. november (inkludert lunsj) betales til NSHG v/Marion Vallanger, kontonr.: 4750.20.40762. Merk fakturaen med Fagmøte2012 samt navn på innbetaler. Det er mulig å foreta en felles innbetaling. Alle må likevel sende inn eget påmeldingsskjema, hvor man noterer hvem som betaler for seg.

NB: Møtet inngår også som første dag av det årlige norske fagmøtet i medisinsk genetikk 28.-29. november. Ønsker du å delta begge dagene, må du melde deg på via Norsk Selskap for Humangenetikk. Her finner du også program for begge dagene.