Bioteknologinemnda inviterer til spennende debatter om moderne bioteknologi i høst.

Bioteknologinemndas åpne møter skaper debatt
Bioteknologinemndas åpne møter skaper debatt. Bildet er fra vårens møte om gentesting. Foto: Andreas Tjernshaugen

En av Bioteknologinemndas oppgaver er å skape debatt om etiske og samfunnsmessige spørsmål rundt moderne bioteknologi. Det skjer blant annet gjennom åpne debattmøter og fagseminarer, ofte i samarbeid med andre. Nå er høstens program for åpne arrangementer klare. Det første møtet 10. september er allerede nesten fulltegnet.

10. september 2012
Ope møte: Berekraftig og genmodifisert?
Korleis kan styresmaktene og selskap som utviklar nye plantesortar, bruke eit sett av kriterium for berekraft i praksis?
Arrangører: Bioteknologinemnda og Direktoratet for naturforvaltning

27. september 2012
50 år etter Rachel Carsons bok “Den tause våren”: Sprøytemidler – venn eller fiende?
Arrangører: Forbrukerrådet, Bioteknologinemnda, Norsk selskap for farmakologi og toksikologi og Polyteknisk forening (PF Millennium og PF Livsgrunnlag og Miljøtrusler) 

8. november 2012
Identisk men forskjellig: Hvordan kan vi påvirke våre gener?
Arrangører: Oslo Epigenetics Symposium, NBS Biokjemisk Interessegruppe og Bioteknologinemnda

28. november 2012
Åpent møte: Personlig medisin
Hvilke konsekvenser for muligheten til å kartlegge enkeltpersoners arvestoff i detalj, for medisinsk diagnose og behandling?
Arrangører: Norsk forening for human genetikk – Den norske legeforening, Norsk Selskap for Humangenetikk og Bioteknologinemnda