Publisert: 8. oktober 2012

50 år etter Rachel Carsons bok «Den tause våren»: Sprøytemidler – venn eller fiende?

Bie på rapsblomst
Bie besøker rapsblomst. Foto: Scanstockphoto

På dagen 50 år etter at Rachel Carson publiserte boken ”Den tause våren”, som ga startskuddet for moderne miljøvern, inviterte vi til debattmøte. Det var fullt hus med 180 påmeldte.

Se opptak av møtet på YouTube. Lenker til de enkelte innleggene finnes i programmet nedenfor.

Tid: 27. september 2012 12:00 – 16:00
Sted: 
Håndverkeren konferansesenter, Rosenkrantz gate 7, Oslo
Arrangører:
Forbrukerrådet, Bioteknologinemnda, Norsk selskap for farmakologi og toksikologi og Polyteknisk forening (PF Millennium og PF Livsgrunnlag og Miljøtrusler)

Program:

Velkommen

Åpning
Politisk rådgiver Ane Hansdatter Kismul, Landbruks- og matdepartementet

Godkjenning av plantevernmidler i Norge og EU – Mattilsynets rolle og Norges forhold til EUs regelverk
Seksjonssjef
 Mattilsynet, Regelverksavdelingen, Seksjon planter, økologi og GM, Kåre Oskar Larsen

Helserisiko ved bruk av plantevernmidler
Hvilke grenseverdier og datagrunnlag baserer man seg på? Hvordan fordeles arbeidet mellom Mattilsynet og Faggruppen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)?
Forsker Edgar Rivedal Institutt for kreftforskning, OUS, og VKM Faggruppe for plantevernmidler.

Hvorfor og hvordan brukes plantevernmidler i landbruket
Erfaring med gjenfinning av sprøytemiddelrester i miljøet og mat fra Norge, Afrika og Sør-Øst Asia.

Plantevernmidler i miljø og mat – erfaringer nasjonalt og internasjonalt
Forskningssjef Jan Netland og forskningsleder Ole Martin Eklo, Bioforsk Plantehelse.

Genmodifiserte planter og sprøytemiddelbruk, en ekstra utfordring for utviklingsland
Bell Batta Torheim, Utviklingsfondet

Vitenskapelig usikkerhet, hva vi vet og ikke vet – risikovurderinger ved sprøytemiddelbruk
Professor Ketil Hylland, Universitetet i Oslo

Kan forbrukerne være trygge?
Fagdirektør Mat og handel, Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord

Paneldebatt og diskusjon med salen:
Asbjørn Nilsen, NTNU,
Ketil Hylland, Universitetet i Oslo
Ole Martin Eklo, Bioforsk
Gunstein Instefjord, Forbrukerrådet

Ordstyrer: Direktør Sissel Rogne, Bioteknologinemnda